<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19046">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff><FONT size=2 face=ArialNarrow><FONT size=2 
face=ArialNarrow>
<P align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=3>Datorren ekainaren 4an, 
larunbata, 19:00etan hasita, Irungo Eraiki dantza taldeak "Aspaldiko kontua" 
ikuskizun berria aurkeztuko du Irunen, Amaia Kultur Aretoan ,ekitaldi honek ordu 
eta erdi iraungo du eta 120 dantzari inguru taularatuko 
dira.</FONT></STRONG></P>
<P align=justify>Dantza gizakia bera bezain zaharra da. Eta giza jarduera 
natural bezala beronen bizitzaren</P>
<P align=justify>alor guztiekin izan du erlazio estua aintzinatik. Gizakia 
gainera izaki soziala da</P>
<P align=justify>izatez eta gizartean bizitzeko duen joerarekin, besteekiko 
erlazio eta elkarbizitzarako</P>
<P align=justify>komunikazio bideak bilatu eta aurkitu izan ditu.</P>
<P align=justify>Hizkuntza da burura etortzen zaigun lehenengo komunikazio bidea 
baina gorputz</P>
<P align=justify>lengoaia oraindik primitiboagoa da. Horregatik deritzogu dantza 
aspaldiko kontua dela.</P>
<P align=justify>Dantza azken finean hizkuntza bat bezala ikusten dugu, eta 
dantza herrikoiak edo</P>
<P align=justify>folkloreak, gure arbaso eta lehenagokoek beren izaera, 
besteekiko erlazioa, sineskera,</P>
<P align=justify>egunerokotasuna eta abarrekoak ezagutzeko aukera ematen digu. 
Izan ere horiexek</P>
<P align=justify>dira gizarte eta herri bat definitu eta munduan kokatzeko balio 
diguten ezaugarriak</P>
<P align=justify>Dantza Materiagabeko Ondarearen parte garrantzitsua den bezala, 
ondare mota</P>
<P align=justify>honen ezaugarria den gaurkortasuna oso barneratua dauka 
Eraikik. Beraz ezagutza eta</P>
<P align=justify>ikerketa izan ditugu bidelagun emanaldia prestatzeko 
garaian.</P>
<P align=justify>La danza es tan primitiva como el ser humano y como actividad 
humana ha mantenido</P>
<P align=justify>una estrecha relación con todas las facetas de la vida desde 
antaño. El ser humano</P>
<P align=justify>además es un ser social por naturaleza y con la tendencia que 
tiene ha vivir en</P>
<P align=justify>sociedad, ha necesitado buscar y encontrar vías de comunicación 
para la convivencia</P>
<P align=justify>y la relación con los semejantes.</P>
<P align=justify>El lenguaje es la primera vía de comunicación que nos viene a 
la cabeza pero el</P>
<P align=justify>lenguaje corporal es aún más primitivo. Por eso afirmamos que 
la danza es lo más</P>
<P align=justify>antiguo.</P>
<P align=justify>La danza la vemos al fin y al cabo como un lenguaje, y la danza 
tradicional o el</P>
<P align=justify>folklore nos brindan la oportunidad de conocer la 
idiosincrasia, relaciones sociales,</P>
<P align=justify>creencias y lo cotidiano de nuestros antepasados. De hecho esas 
son las características</P>
<P align=justify>que definen y sitúan a un pueblo y una sociedad en el 
mundo.</P>
<P align=justify>Eraiki tiene muy interiorizada una de las principales 
características que la danza,</P>
<P align=justify>como parte importante del Patrimonio Inmaterial posee: la 
vulnerabilidad. Por eso</P>
<P align=justify>tenemos siempre como compañeros de viaje al conocimiento y la 
investigación a la</P>
<P align=justify>hora de preparar nuestros 
espectáculos.</P></FONT></FONT><I><FONT size=5 face=Zapfino><FONT size=5 
face=Zapfino>
<P align=justify>IRU N-LU HU SO 2011</P></FONT></FONT><FONT size=5 
face=Zapfino><FONT size=5 face=Zapfino>
<P align=justify>ASPALDIKO KO NTU A</P></I></FONT></FONT></BODY></HTML>