[eibar] Kerizpeko barixakuak

leire narbaiza txargain a bildua yahoo.es
Al, Abe 13, 12:49:00, CET 2004


 Fiplauta nago, Asier. Ez neban uste pentsakera
hori zekazunik! 
Bardiñak gara, baiña desbardiñak. Somos iguales
somos diferentes.
 
> Leirek aurreko mezu batian esaten zeban: "Nik
> hori nahi dot, nere semia eta 
> alabia bardinak izatia, bardin tratatzia" (ez
> da hitzez hitzeko 
> transkribapena).
> Legez eskubide bardinak euki bihar doguzela
> garbi dago, baina bardinak 
> garala? ez, ez eta ez. 

Eskubide eta bete bihar berberak, ez berdiñak.

Eta gaiñera ez dakit
> andrazkuak zergaittik nahi 
> daben gu modokuak izatia: hain sinple,
> astopotro eta narrazak gara eze...

Nik ez dot esaten hori. Nik ez dot gizona izan
nahi. Eta gizon guztiak ez dira ez narrazak ez
astopotroak. Eta sinpliak....gauza
konplikauorik...

> Eta Kerizpeko bazkide izatia ez da inungo
> eskubide unibertsala. Ez da 
> jaixotzen danian munduko edonork daukan
> eskubidia.

Biña bada bakidien SEMIEN eskubidia, herentziaz
transmititzen da eta. Ni horra noia. ALABAK ez
dake herentzia horren eskubidia.

 Kerizpeko bazkidiak 
> (horretarako sortu zeben euren elkartia, eta
> horretarako ordaintzen dabe 
> hilero euren kuotia) erabagitzen dabe zein eta
> noiz sartu leikian. 

Ondo irudittuko jakon baltzeri ez emotia
eskubidia baltzak diralako? Ni bardin sentitzen
naiz.

Eta 
> kitto. Gizonezko elkarte bat izanda baltzak
> ezin sartu izatia razismua da; 
> gizonezkuen elkarte bat izanda, andrak ezin
> sartu izatia, ez da 
> diskriminaziñua. Tontokerixia besterik ez.

Ba ni diskriminauta nago. Luisek kontau zeban
anekdotia kasu. Zergaittik pasau zan? Nere ustez
gizon askori ahaztu egitten jako gaur egunian
taldiak (lan-taldiak, lagun-taldiak...) mistuak
dirala. Hori bai, sukaldarixa eta garbitzailia
andrak dira. Horretarako badake eskubidia!
 
> - Durangon hitzaldixa "Euskal emakume idazlien
> elkartiak". Euren helburua: 
> euskal emakume idazlien lanak zabaltzia.
> - Arrasateko euskera elkartiak "EKIN emakumien
> taldia" sortu dau, 
> emakumieri zuzendutako ikastaro eta jarduerak
> antolatzeko.
>http://www.arrasatekoeuskalgintza.org/partaideak/ekin
> - Telebistan ikusi neban berbetan: Asociación
> Mujeres Juristas Themis. 440 
> emakume (Elena euren tartian?)
> http://www.mujeresjuristasthemis.org/
> Eitten dittuen beste gauza batzuen artian:
> "Asesoría Jurídica Gratuita para 
> Mujeres"
> 
> Ez gara ba bardinak?
 
Ez dozu pentsau horrek elkartiorrek gutxiengo
batek sortutakuak dirala? Guk ez dogu, ba,
euskera alkarterrik sortu? Erdaldunak
diskriminatzaillia dala esango dabe!

> Ez dot andrazkorik ikusi esaten, aurreko hiru
> elkartiak diskriminatzaile 
> eta zapaltzailiak diranik. Eta gizonezkoren
> batek hori esango baleu... kotxaua.

Eta tratu txarrak jasotako emakumiendako
laguntzak? Diskriminatzailliak dira? 
Eta umiendako txokuak? Eta homosexualendako
tabernak? Eta gizon barriendako alkartiak? (bai,
horrek be existitzen dira!) Ni hórrekin ez naiz
diskriminauta sentitzen.

> Baina Kerizpeko bazkidiak diskriminatzaile,
> zapaltzaile, karka, 
> ultraortodoxo, taliban higuingarrixak dira. Bai
> jauna.
 
Ba, horren alde botau dabenak, bai

leire, bufanda moraua jantzitta	
	
		
______________________________________________ 
Renovamos el Correo Yahoo!: ¡250 MB GRATIS! 
Nuevos servicios, más seguridad 
http://correo.yahoo.esEibartarrak posta zerrendari buruzko informazio gehiago