[eibar] Kerizpeko barixakuak

leire narbaiza txargain a bildua yahoo.es
Ost, Abe 15, 14:29:03, CET 2004


Epa
Amorrua emoten desta bufanda moraua jantzitta
ibilli bihar izatia. Askotan mutil batzuen
aurrian polizian moduan sentitzen naiz (eta hori
azkena da!) 
Ez dakitt iñoiz aittuko dozuen zelan sentitzen
garan albo batera ixten gaittuenian gure organo
sexualak kanpuan egon biharrian barruan
dagozelako. Eta serixo nabil. Ezda bazkide
izateko eskubidia, sartzeko baimena,...Gustora
biziko nitzake sexuari erreparatzen ez detsan
soziedade baten (Bueno, sexuari baiño generuari,
aittu destazue, joe..) 
Eta ez dot uste gauza bera esaten gabizenik. Nik
sartzeko eskubidia defenditzen dot-eta.
Leire (pasauko detsut bufandia, baiña
erabiltzeko,e?)


--- Asier Sarasua <asarasua a bildua codesyntax.com>
escribió: 
> 
> Leirek:
> >  Fiplauta nago, Asier. Ez neban uste
> pentsakera
> >hori zekazunik!
> 
> 
> Badakizu. Internetek gure barru eta miserixa
> guztiak azalaratzen dittu... ;-)
> 
> Zuk esandako guztiakin guztiz konforme.
> Errezoia esan dozun guztian.
> 
> Kontua da, ez dotela uste nik esandakuan
> kontraesanik dagonik.
> 
> Asier
> (nahi dozunian pasaidazu bufanda morau hori)
> 
> 
> 
> >Bardiñak gara, baiña desbardiñak. Somos
> iguales
> >somos diferentes.
> >
> > > Leirek aurreko mezu batian esaten zeban:
> "Nik
> > > hori nahi dot, nere semia eta
> > > alabia bardinak izatia, bardin tratatzia"
> (ez
> > > da hitzez hitzeko
> > > transkribapena).
> > > Legez eskubide bardinak euki bihar doguzela
> > > garbi dago, baina bardinak
> > > garala? ez, ez eta ez.
> >
> >Eskubide eta bete bihar berberak, ez berdiñak.
> >
> >Eta gaiñera ez dakit
> > > andrazkuak zergaittik nahi
> > > daben gu modokuak izatia: hain sinple,
> > > astopotro eta narrazak gara eze...
> >
> >Nik ez dot esaten hori. Nik ez dot gizona izan
> >nahi. Eta gizon guztiak ez dira ez narrazak ez
> >astopotroak. Eta sinpliak....gauza
> >konplikauorik...
> >
> > > Eta Kerizpeko bazkide izatia ez da inungo
> > > eskubide unibertsala. Ez da
> > > jaixotzen danian munduko edonork daukan
> > > eskubidia.
> >
> >Biña bada bakidien SEMIEN eskubidia,
> herentziaz
> >transmititzen da eta. Ni horra noia. ALABAK ez
> >dake herentzia horren eskubidia.
> >
> >  Kerizpeko bazkidiak
> > > (horretarako sortu zeben euren elkartia,
> eta
> > > horretarako ordaintzen dabe
> > > hilero euren kuotia) erabagitzen dabe zein
> eta
> > > noiz sartu leikian.
> >
> >Ondo irudittuko jakon baltzeri ez emotia
> >eskubidia baltzak diralako? Ni bardin
> sentitzen
> >naiz.
> >
> >Eta
> > > kitto. Gizonezko elkarte bat izanda baltzak
> > > ezin sartu izatia razismua da;
> > > gizonezkuen elkarte bat izanda, andrak ezin
> > > sartu izatia, ez da
> > > diskriminaziñua. Tontokerixia besterik ez.
> >
> >Ba ni diskriminauta nago. Luisek kontau zeban
> >anekdotia kasu. Zergaittik pasau zan? Nere
> ustez
> >gizon askori ahaztu egitten jako gaur egunian
> >taldiak (lan-taldiak, lagun-taldiak...)
> mistuak
> >dirala. Hori bai, sukaldarixa eta garbitzailia
> >andrak dira. Horretarako badake eskubidia!
> >
> > > - Durangon hitzaldixa "Euskal emakume
> idazlien
> > > elkartiak". Euren helburua:
> > > euskal emakume idazlien lanak zabaltzia.
> > > - Arrasateko euskera elkartiak "EKIN
> emakumien
> > > taldia" sortu dau,
> > > emakumieri zuzendutako ikastaro eta
> jarduerak
> > > antolatzeko.
> >
>
>http://www.arrasatekoeuskalgintza.org/partaideak/ekin
> > > - Telebistan ikusi neban berbetan:
> Asociación
> > > Mujeres Juristas Themis. 440
> > > emakume (Elena euren tartian?)
> > > http://www.mujeresjuristasthemis.org/
> > > Eitten dittuen beste gauza batzuen artian:
> > > "Asesoría Jurídica Gratuita para
> > > Mujeres"
> > >
> > > Ez gara ba bardinak?
> >
> >Ez dozu pentsau horrek elkartiorrek gutxiengo
> >batek sortutakuak dirala? Guk ez dogu, ba,
> >euskera alkarterrik sortu? Erdaldunak
> >diskriminatzaillia dala esango dabe!
> >
> > > Ez dot andrazkorik ikusi esaten, aurreko
> hiru
> > > elkartiak diskriminatzaile
> > > eta zapaltzailiak diranik. Eta gizonezkoren
> > > batek hori esango baleu... kotxaua.
> >
> >Eta tratu txarrak jasotako emakumiendako
> >laguntzak? Diskriminatzailliak dira?
> >Eta umiendako txokuak? Eta homosexualendako
> >tabernak? Eta gizon barriendako alkartiak?
> (bai,
> >horrek be existitzen dira!) Ni hórrekin ez
> naiz
> >diskriminauta sentitzen.
> >
> > > Baina Kerizpeko bazkidiak diskriminatzaile,
> > > zapaltzaile, karka,
> > > ultraortodoxo, taliban higuingarrixak dira.
> Bai
> > > jauna.
> >
> >Ba, horren alde botau dabenak, bai
> >
> >leire, bufanda moraua jantzitta
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >______________________________________________
> >Renovamos el Correo Yahoo!: ¡250 MB GRATIS!
> >Nuevos servicios, más seguridad
> >http://correo.yahoo.es
>
>_______________________________________________
> >Adi gero, mezuak bidaltzeko:
> eibartarrak a bildua postaria.com
> >
> >http://www.eibar.org/zerrenda
> >
> >harpidetza eteteko:
> eibartarrak-leave a bildua postaria.com
> 
> 
> >
_______________________________________________
> Adi gero, mezuak bidaltzeko:
> eibartarrak a bildua postaria.com
> 
> http://www.eibar.org/zerrenda
> 
> harpidetza eteteko:
> eibartarrak-leave a bildua postaria.com
>  


		
______________________________________________ 
Renovamos el Correo Yahoo!: ¡250 MB GRATIS! 
Nuevos servicios, más seguridad 
http://correo.yahoo.esEibartarrak posta zerrendari buruzko informazio gehiago