[eibar] Merkadillua Txantxa-zelaixan eta Untzagia libre !

Josu Mendicute josu a bildua eibar.org
Iga, Uzt 13, 02:19:42, CEST 2008


Ez naiz eurekin sartu. Nik bai, badauzkat lagunak Rugby taldean, eta onena
desiatzeaz gain, gustura lagunduko nieke nire eskuetan egon daitekeenean.
Untzagaren erabilpenaz eta herriko ekitaldien kokapenaz ditudan ideiak
azaleratzea ez da, inondik inora, Eibar Rugby taldekoekin sartzea.
Gabon,
Josu.
2008/7/12 Bertoko <bertoko01 a bildua euskalnet.net>:

>  E zaitez sartu rubgykoekin, nik neuk  Eibar Rugby taldekoak ezagutu ez
> arren, rugby/lari/zaleok   bat egiten dogulako  edonon,
> http://es.youtube.com/watch?v=z4LNjNXt1yM
>
> Bertoko
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Josu Mendicute <josu a bildua eibar.org>
> *To:* Eibartarrak zerrenda <eibartarrak a bildua postaria.com>
> *Sent:* Saturday, July 12, 2008 2:53 PM
> *Subject:* Re: [eibar] Merkadillua Txantxa-zelaixan eta Untzagia libre !
>
>
>
> 2008/7/12 leire narbaiza arizmendi <txargain a bildua gmail.com>:
>
>> Untzaga zentzribua Txantxa zelai zentrismo bihurtu gura dabe! Pal kaso,
>> patatas!
>
>
> Ba hori be ez da...
>
>
>
>>
>> Urkuzuan, jan-edan kontuak ondo funtzionatzen dabe!
>
>
> Euskal Jaixan afarixa, Rugbyan karpa... zer dira ba?
>
>
>
>
>>
>> Durangoko azokia, Josu, hasi zanian, Durangoko Andramari elizpian egitten
>> zan. Bertan jubiletor guztiak pasiuan egoten dira, transeuntiak lotan, eta
>> tablaua be bertan jartzen da. Durangon ez dake Untzagarik. Hortaz, euren
>> "plazia" elizpia da.
>> Azokia haunditzen hasi zanian, haZi egin zanian, merkatu plazara ladatu
>> eben. Eta hortik hainbat karpatara (bai, karpak!) deskanpauetan. Hori
>> bazeken eta!
>> Ostian egin zan "multiusosa"
>> Eta ez dot uste konparau leikenik Durangoko azoka erraldoi hori, Eibarko
>> Euskal Jaixakin!
>
>
>
> Oso ondo. Ejemplo txarra orduan. Baiña billatzen hasi ezkero, ez zara
> aurkitxu barik geratuko.
>
> Neri ez jatan larregi inportauko merkadillua Untzagan eittia, espaloia
> inbaditzen ez dan bittartian. Merkadillo txikixaua izango balitz, furgoneta
> danak plaza barruraiño sartu, eta kitto. Baiña espaloi osua inbaditzen dabe
> karga-deskargarako. Juan Gisasolatik jeisten, Koxor tabernara juateko, zuzen
> ein biharrian 5 zebrabide pasau bihar dira (ez dakat momentu honetan gogorik
> Tagzanian rekorridua egiteko). Ataskuak Isasi kale osuan eitten dira,
> aparkalekuak murrizten dira autobus geltokixa jartzeko Kalbetoi kalian,
> jubiletxerako sarrera oztopatzen da...
>
> Bestalde, Gariren hasierako argumentua etxekoandrena zen.
> "Asteazkenetan etxekoandrien umoria ere aldatzeko gai da, anbientia,
> kotilleua... herri girua. "
> Baina gero saltzaileen kexak aipatzen dittu. Erosliak, baiña, pozik.
>
> http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080710/guipuzcoa/nueva-ubicacion-mercadillo-gusta-20080710.html
>
> Udalak zeiñi erantzun bihar detsa, merkadilloko saltzaillieri ala herriko
> eroslieri? Barrakak Sansazelaixan (Aupa Asier ;) ) jartzeko argumentua
> badakizue zein dan, ezta? Barrakeruek hor egon nahi dabe!!
>
> Portzierto (ups! Bide batez), entzun dozue
> Txantxazelai/Txaltxazelai/Salsazelai hondoratzen ari dala?
> josu.
>
>
>
>
>
>
>
>>
>> leire
>>
>>
>>
>> 2008/7/11, Josu Mendicute <josu a bildua eibar.org>:
>>
>>> Durangoko Liburu Azoka ez dabe plazan eitten. Eibarren zeozer eitteko
>>> beti esaten da Untzagan ez bada, akabo. Guri be esan zeskuen beste elkarte
>>> batzutakuek eta Udal arduradunek, Urkizun txahala erre ezkero, erdixa saldu
>>> barik geratuko zala. Ba... Untzagan urte batzuk lehenago bezain beste saldu
>>> genduan Urkizuko parkian. Garagardo ferixak seguru kriston arrakasta eukiko
>>> zebala Txantxa-Zelaixan (Untzagan kartel batzuk jarri señalizauta, eta
>>> kitto). Baiña Txantxa-Zelaitik Udal honek sekula ez dittu barrakak
>>> kenduko...
>>>
>>> Nik ez dot ulertzen dana Untzagan zentralizatzeko manixa hori. Kuadrilla
>>> Batzordian kuadrilla guztiak ados geundenian Zezen Plazan jokuak eitteko,
>>> kanpoko jendia eskatzen Untzagan egitteko... zetarako? zeñendako?
>>> Untzagazentrismuaz hitz egin neban oin dala urtebete pasatxo:
>>> http://eibar.org/blogak/josu/archive/2007/05/03/untzagazentrismua
>>>
>>> Amoroton be, kontzertuak frontoian ta berbenia plazan (ordu berian).
>>> Eibarren hori eitteko potrorik ez dabe eukiko.
>>> josu.
>>>
>>>
>>>
>>> 2008/7/11 Josu Garate <arkitetua a bildua dantzan.com>:
>>>
>>>> Kontuz kalte kolateralekin!(Liburuen ferixiak desde luego kárpian aldian
>>>> kalte kolateral gitxi eraitxen dau) Zeñek sufritzen ditxu baña? Pulpuak
>>>> be
>>>> seguro fitxa gehitxuago salduko litxukiela Untzaga erdixan besuak
>>>> zabalduta.
>>>> Zuretako, karpia goixan egotia kalte kolaterala da? Garagardua eta
>>>> saltxitxak saltzen ditxuanandako? Zenbatekua? Merkadilleruak gitxiao
>>>> saltzen
>>>> dabe altiplanuan egotiagaitxik? -Gorago daozenak izan leike
>>>> (horregaitxik
>>>> kejau dira) behekuekin desbentajan darelako oiñ momentuan. -Nik ez dakat
>>>> oso argi 20metroko distantzian, diferentzia haundirik daon:
>>>> erabiltzalliandako desde luego zero, eta saltzalliandako benetan jakin
>>>> nahi
>>>> neuke zenbaterañoko kaltia litzaken. Lurrak espropiatzen diranian kalte
>>>> kolateralak egoten dira baña, zelan danondako onurarako diran, ustez,
>>>> arrazoiak... Hoixe da neurtu bihar dana: interes pribauek lekua izan
>>>> biharko
>>>> leukie? Eta zeintzuk dira danondako modokuak? Eta hillabetero karpia
>>>> jarri
>>>> nahi daben elkarteren bat agertuko balitza?
>>>>
>>>> leire narbaiza arizmendi writes:
>>>>
>>>> > Nere ikuspuntua emongo detsut:
>>>> > Barraketara jentia juango da goixan zein behian egon
>>>> > Liburu ferixia be beheian egitten da. goixan izan ezkero azkoz jente
>>>> > gitxiago ibilñiko litzake.
>>>> > Eta karpetako gauzak jaixak izaten dira, herrixa girotzeko balio dabe.
>>>> > Karpia kalte kolateral bat da. Eurittik babesteko. Malaga balitz Eibar
>>>> ez
>>>> > geuke jarriko karparik!
>>>> > leire
>>>> >
>>>> > 2008/7/11 Josu Garate <arkitetua a bildua dantzan.com>:
>>>> >
>>>> >> Nik ulertu barik jarraitzen dot plazatik bertan tiobibuen lautadia
>>>> eukitxa
>>>> >> zelan jartzen dan karpa hori hor. Ez bagenka leku hori hor bertan,
>>>> ixilduko
>>>> >> nintzake, baña bestera izanda, bere horretan geratu biharko gara gure
>>>> >> opinixotan. Eta nik neuk karpa horrek danak ibiltzen ditxut eh!
>>>> Kárpetan
>>>> >> gertatzen dana eguneko ordu batzuetan gertatzen da eta hortik kanpora
>>>> >> plaziak ez daka zetan anulauta egon. Autodetxokiak be bertara ekarri
>>>> leikez
>>>> >> datorren urtian! Edo pulpua! Ez da idea txarra...
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> leire narbaiza arizmendi writes:
>>>> >>
>>>> >> > Garikin bat nator guzti-guztian! Baiña Arkitektuakin ez. Karpak
>>>> zatarrak
>>>> >> > izango dira, bisualki inkomoduak, baiña Euskal Jaixan, adibidez,
>>>> >> herrixari
>>>> >> > girua emoteko balio dau. Txantxa zelaizan egon ezkero, jentian
>>>> erdixa be
>>>> >> ez
>>>> >> > litzake enterauko!
>>>> >> > badakizu zenbat jente sartzen dan dantzara edo kuxkuxeatzera,
>>>> bestela
>>>> >> sekula
>>>> >> > be ez litzakena hurreratuko? Mordo bat. Askok pentsauko dabe: cómo
>>>> se
>>>> >> > divierten estos vascos! Eta hori, nere ustian positibua da
>>>> >> > leire, karpazale
>>>> >> >
>>>> >> >
>>>> >> > 2008/7/10 Josu Garate <arkitetua a bildua dantzan.com>:
>>>> >> >
>>>> >> >> Esan nahi neban: merkadillua, dudarik barik, herrixan
>>>> erdi-erdixan,
>>>> >> bihar
>>>> >> >> dan moduan funtzionau deixan horrek. Horretxegaitxik, "danondako
>>>> komodo
>>>> >> >> diran bitxartian" idatzi dot. Goixan ala behian, erabiltzalliak
>>>> erabagi
>>>> >> >> deixela onduen zelan moldatzen diran. Akaso erosliak goixan
>>>> komoduago
>>>> >> dabiz
>>>> >> >> baña saltzalliak furgonetekin eta behian nahixao...ez dakitx.
>>>> Lekua
>>>> >> >> fundamentala da, dudarik barik. Haixia be saldu leike leku onian
>>>> egonda,
>>>> >> >> eta
>>>> >> >> urria erregaluata bez barriz, izkutuan egon ezkero. Bestela
>>>> Elgoibartik
>>>> >> >> buelta bat emotia besterik ez dao Sigma aldeko merkadillora. Ganau
>>>> >> ferixia
>>>> >> >> be herritxik etara nahi izan zeben eta oiñ ostera berpizteko zer
>>>> eiñ ez
>>>> >> >> dakixela dihardue...
>>>> >> >>
>>>> >> >> Oiñ, megakarpekin ez dakat dudarik.
>>>> >> >>
>>>> >> >> Gari Araolaza writes:
>>>> >> >>
>>>> >> >> > On Thu, Jul 10, 2008 at 8:37 AM, Josu Garate <
>>>> arkitetua a bildua dantzan.com>
>>>> >> >> wrote:
>>>> >> >> >
>>>> >> >> >> Momentukuak diran halako montajiak ez nabe gehixegi arduratzen
>>>> nun
>>>> >> >> >> kolokatzen diran, danondako komodo diran bitxartian, baña beti
>>>> >> pentsau
>>>> >> >> eta
>>>> >> >> >> esan izan dot Untzagako plaza bixak, beti! libre biharko
>>>> leukiela.
>>>> >> >> >> Megakarpa
>>>> >> >> >> horreitxatik hasitxa, klaro. Batez be, Txantxazelaiko altiplano
>>>> >> >> desertiko
>>>> >> >> >> hori hor eukitxa. Badakigu tiobibuak jartzeko ein zala baña...
>>>> >> >> >>
>>>> >> >> >
>>>> >> >> > Aupa Josu (arkitetua),
>>>> >> >> >
>>>> >> >> > Ez jata garbi geratu merkadillua goixan ala behian ikusten dozun
>>>> hobe.
>>>> >> >> >
>>>> >> >> > Neregatik merkadilluak leku duina bihar dau, ondo antolatuta eta
>>>> abar.
>>>> >> >> Leku
>>>> >> >> > gitxi badago, lizentziak gitxitu edo lekua zabaldu biharko da,
>>>> baina
>>>> >> >> > erdi-erdixan egon bihar dau, herrixan integrauta eta "traban",
>>>> modu
>>>> >> >> > nabarixan. Asteazkenetan etxekoandrien umoria ere aldatzeko gai
>>>> da,
>>>> >> >> > anbientia, kotilleua... herri girua.  Seguru nago Eibarren
>>>> kohesiorako
>>>> >> >> lan
>>>> >> >> > haundixa egiten dabala merkadilluak.
>>>> >> >> >
>>>> >> >> > Gaurko prentsan irakurri dot saltzaileak ez dagozela pozik.
>>>> Neregatik
>>>> >> >> obrak
>>>> >> >> > bukatutakoan berriz behera.
>>>> >> >> >
>>>> >> >> > Gari
>>>> >> >>
>>>> >> >>
>>>> >> >>
>>>> >> >> arkitetua
>>>> >> >> _______________________________________________
>>>> >> >> Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:
>>>> >> Eibartarrak-request a bildua postaria.com
>>>> >> >> izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)
>>>> >> >>
>>>> >> >> Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea
>>>> berresteko.
>>>> >> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> arkitetua
>>>> >> _______________________________________________
>>>> >> Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:
>>>> Eibartarrak-request a bildua postaria.com
>>>> >> izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)
>>>> >>
>>>> >> Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
>>>> >>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> arkitetua
>>>> _______________________________________________
>>>> Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:
>>>> Eibartarrak-request a bildua postaria.com
>>>> izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)
>>>>
>>>> Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
>>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:
>>> Eibartarrak-request a bildua postaria.com
>>> izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)
>>>
>>> Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   Eibartarrak-request a bildua postaria.com
>> izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)
>>
>> Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
>>
>
>  ------------------------------
>
> _______________________________________________
> Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   Eibartarrak-request a bildua postaria.com
> izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)
>
> Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
>
>
> _______________________________________________
> Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   Eibartarrak-request a bildua postaria.com
> izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)
>
> Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
>
-------------- hurrengo zatia --------------
Erantsitako HTML dokumentu bat ezabatu egin da...
URL: <https://postaria.com/pipermail/eibartarrak/attachments/20080713/17d4ea80/attachment.html>


Eibartarrak posta zerrendari buruzko informazio gehiago