<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2745.2800" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2><SPAN class=edukitit2>Haria 
(2004-12-30):</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN 
class=edukitit2>Estatutu Berriak euskara jakiteko betebeharra jasotzea eskatu du 
Kontseiluak<BR></SPAN><SPAN class=altestu><IMG height=129 hspace=10 
src="http://www.argia.com/images/kontseiluaharia2.gif" width=150 align=left 
vspace=10><A class=allink href="http://www.kontseilua.org/">Euskararen Gizarte 
Ergileen Kontseilua</A>k eta hainbat euskaltzalek gaur (30) <A class=allink 
href="http://parlamento.euskadi.net/">Eusko Legebiltzarrean</A> bozkatuko den 
Estatutu Berriaren Proposamenaren testuak datozen urteetako ordenamendu 
juridikoa izan daitekeena erabakiko duela uste dute eta beraz, euskarak behar 
dituen gutxieneko baldintzak betetzea eskatu dute. Horrela, egitasmoak euskara 
jakiteko eskubidea eta betebeharra jaso behar duela azaldu zuten atzo egindako 
agerraldian.</SPAN> </FONT></FONT><A 
href="javascript:window.open('http://www.argia.com//cgi-bin-ka-ha/HTMODFOR?ActionField=getmodel&$BaseNumber=26&$Notizia=19182&CmdGetModel=KAPSULA.HTMLMOD.HAMODBID','Bidali','scrollbars=yes,width=500,height=400').focus();"><FONT 
face="Times New Roman" size=3><IMG height=13 alt="Lagun bati bidali" 
src="http://www.argia.com/images/bidali.gif" width=13 border=0></FONT></A><BR><A 
class=allinkCopy 
href="http://www.berria.info/testua_ikusi.php?Saila=euskalherria&Iturria=BERRIA&Data=2004-12-30&Produktua=BERRIA&Edizioa=00&Orria=009&Kont=801"><FONT 
face="Times New Roman" size=3>Legerian euskara jakiteko betebeharra jaso 
dezatela eskatu du Kontseiluak</FONT></A><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> <SPAN 
class=altestu>("Berria")</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN 
class=altestu>
<HR>
</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu> </SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>   Kontseiluak estatutu proposamen berria kritikatzen du 
"euskara jakiteko betebeharra" jasotzen ez dabelako. Ea inor animatzen da 
honetaz pixka bat eztabaidatzen.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>    Ez dot uste legeak exigitzeagatik hizkuntza bat 
ikasten denik. Agian justu kontrakoa lortu 
leike.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>    Gutariko inork ez dau espainola ezagutzen 
legeak halaxe diolako (esan badio, jakina), ikusten ditugun telebista kate 
gehixenak, entzuten ditugun radixo gehixenak, irakurtzen ditugun egunkari eta 
liburu gehixenak espainolez dagozalako baino, eta kalera goiazenian gehixenbat 
espainolez egiten dogulako jende gehixenak beste hizkuntzarik ezagutzen ez 
dabelako.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>    Badakit halako legeak ipintzen direnean 
(espainola ezagutu beharra) ondorioak be badirela arlo zehatzetan, baina ez 
horrenbeste berez legeak diņualako, potere politiko-sozial haundia atzean 
dakalako baino. Eta E.H.an gizarte osoari begiratuta "euskara jakiteko 
betebeharrak" ez dot uste ondoriorik izango leukenik, hasteko praktikara 
eroanezina izango litzakeelako, eta ezintasunaren kontra aurrera eroaten inor 
ahaleginduko balitz ondorio praktiko onik ez daukaten istilu 
politiko-juridikoak-(sozialak?) baino ez liratekeelako 
sortuko.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>    Katalunian agian diferente izan leike, baina 
E.H.rako holaxe ikusten dot.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>    Izan leike, dana dala, ikusi behar, inork 
ni kontrakoaz konbentzitzea.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>    Txau.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face=Arial size=2><SPAN 
class=altestu>        
Imanoltxu.</SPAN></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN 
class=altestu></SPAN></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><BR></DIV></FONT></BODY></HTML>