<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="IncrediMail 1.0" name=GENERATOR>
<!--IncrdiXMLRemarkStart>
<IncrdiX-Info>
<X-FID>BA285063-5BCE-11D4-AF8D-0050DAC67E11</X-FID>
<X-FVER>2.0</X-FVER>
<X-FIT>Letter</X-FIT>
<X-FILE>Letter\rice_fields.imf</X-FILE>
<X-FCOL>Elegant Paper</X-FCOL>
<X-FCAT>Stationery</X-FCAT>
<X-FDIS>Rice Fields</X-FDIS>
<X-Extensions>SU1CTDEsNDEsgUmBSTAkkcGNgZmVTY0wNCxNhYUoiU0kOMEoTYGBjYEoJDSZnSyFhUksSU1CTDIsMCwsSU1CTDMsMCws</X-Extensions>
<X-BG>B6010449-B9AD-4960-869C-1E08E661A3E0</X-BG>
<X-BGT>repeat</X-BGT>
<X-BGC>#eff3f7</X-BGC>
<X-BGPX>left</X-BGPX>
<X-BGPY>0px</X-BGPY>
<X-ASN>ANIM3D00-NONE-0000-0000-000000000000</X-ASN>
<X-ASNF>0</X-ASNF>
<X-ASH>ANIM3D00-NONE-0000-0000-000000000000</X-ASH>
<X-ASHF>1</X-ASHF>
<X-AN>6486DDE0-3EFD-11D4-BA3D-0050DAC68030</X-AN>
<X-ANF>0</X-ANF>
<X-AP>6486DDE0-3EFD-11D4-BA3D-0050DAC68030</X-AP>
<X-APF>1</X-APF>
<X-AD>C3C52140-4147-11D4-BA3D-0050DAC68030</X-AD>
<X-ADF>0</X-ADF>
<X-AUTO>X-ASN,X-ASH,X-AN,X-AP,X-AD</X-AUTO>
<X-CNT>;</X-CNT>
</IncrdiX-Info>
<IncrdiXMLRemarkEnd-->
</HEAD>
<BODY style="BACKGROUND-POSITION: left 0px; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0px 10px 10px; COLOR: #00005b; BACKGROUND-REPEAT: repeat; FONT-FAMILY: Arial" text=#00005b bgColor=#eff3f7 background=cid:B6010449-B9AD-4960-869C-1E08E661A3E0 scroll=yes SIGCOLOR="0" ORGYPOS="0">
<TABLE id=INCREDIMAINTABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD id=INCREDITEXTREGION style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12pt; PADDING-BOTTOM: 0px; CURSOR: auto; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top width="100%">
<DIV>Kaixo:</DIV>
<DIV>Astear dagoen urte berria pozgarria izan zaizuela guztioi.</DIV>
<DIV>Ia legebiltzarrean azken egunotan gertatutakoak ezer onik ekartzen ba digute. Istilluak izango dira, noski, PP'k zein PSO'ek esandakoak entzun ondoren. Ematen du, norberana irtetzen ez ba da, den-dena gaizki egina dagoela. Konturatuko al gera, inoiz, darabigun politika hau demokrazitaku beharrean dagoela?</DIV>
<DIV>Baina etorriko dira direnak, eta naiz eta sendoak izan behar dan bezela hartuko ditugu, eta aurre egindo diegu.</DIV>
<DIV>Ondo pasa, ala ta guztiz ere, eta Urte Berri On.</DIV>
<DIV>Gisasola. </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD id=INCREDIFOOTER width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%"></TD>
<TD id=INCREDISOUND vAlign=bottom align=middle></TD>
<TD id=INCREDIANIM vAlign=bottom align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><SPAN id=IncrediStamp><SPAN ltr??><A href="http://www.incredimail.com/index.asp?id=410&lang=10"><IMG alt="" hspace=0 src="cid:6FE44D15-ABC0-4777-A5F0-3FE20F3DFC02" align=baseline border=0></A></SPAN></SPAN></BODY></HTML>