<div>Ze pentsau jatzue Eibarko PSOEk buzoneua daben aldizkarixa? Zelako 20 urtiak! Dana ona! Dana zoragarrixa! </div>
<div>Neri lotsagarrixa begittandu jata. Lehengo egunian lagun batzuk berbetan gebizen eta danok kontau genduan gure kuadrilletako % haundixa Eibartik kanpora bizi zala, eta ez bakarrik lanagaittik, bizi-kalidadiak be eragiń haundixa izan dau. Hori konpontzeko zer egin dau Arriolak? Ezer gitxi. Herrixan gaztiak geratzeko ez da nahikua eskillara mekanikuak jartziakin...
</div>
<div>Zuek esango dozue...</div>
<div>leire </div>