<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EstiloCorreo17
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=ES link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<div style='border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm'>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>Ez dut irakurri tesi hori bainan nahiko argi dut mikrouhinen efecto
negatiboak ez daudela oraindik dokumentatuak, helduko dira behar bada
teknoligia hori erruz edatzen bada, mugikorrak umeendako kaltegarria izan
lehikela onartua dago. Mikrouhinen etxeko sistemetan ere jakin beharreko gauz
bat zenbat uhin makinatxitik kanpora irtetzen duen (perdidak), argi dagoena
mikrouhinen efektoak pilatzen edo metatzen   direla erradiazio eta
horrelakoen antzera . Telefonia mugikorren antenak ipintzeko ere gero eta arazo
gehiago,  kotuz ba badazpada.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D'>Ramon</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><o:p></o:p></span></p>

</div>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

<p class=MsoNormal><br>
Zerrenda honetan kontrakua entzun izan dot... eta hau irakurri eta zuekin
akordau naiz. <br>
<br>
<br>
Mikrouhinen bidez galdarraztatzea teknologia garbi bat da, eta abantaila
interesgarriak ditu ohiko galdarraztatze-sistemen aldean nekazaritzako
elikagaien industrian instalatu ahal izateko. Hori da Luis Ruiz de Ojeda
kimikari iruindarrak bere tesian ateratako ondorio nagusietako bat. Nafarroako
Unibertsitateko Zientzia Fakultatean defendatu du tesia.<br>
<a
href="http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Gelaxka=1&Berri_Kod=2529&hizk=E">http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Gelaxka=1&Berri_Kod=2529&hizk=E</a><br>
<br>
<br>
Iban (esnia berotzeko erabiltzen dot. Beti)<o:p></o:p></p>

</div>

</body>

</html>