<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2963" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>"Eibarko euskararen esakerak...", 88 
orrialdian:</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>    "Ondoko Plazentziari eibartarrek 
esaten ziotena, /tx/, /tx/ ahoskatzen zutelako. "Plaentziatarreri, 
autx-errikuaak esaten bagentsen, eurak, euren aldetik, xapu-errikuak esaten 
zeskuen eibartarrori""</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>    Zapu herrixa gatxizena ezagutzen 
neban, baina ez neban pentsatzen eibartarreri zegokixela, eta beittu eta 
Durangokoei esaten ei detse. Eibartarreri be bai??</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>    Autx-herrixana be entzuna nakan, 
baina nik Hauts-Herrixakin lotzen neban, eta ez dot uste plaentziatarrak /tz/ 
/tx/ ahoskatuko zebenik. Eibartzaindiari, hori [autx] hori nondik etorri leike?, 
tx ahoskatzen dabe??</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>    Eta kuriositatez, badakizue, 
gogoratzen dozue inguruko herrixen bestelako gatxizenik? (hor ez dot sartzen 
"armaginak" edo "mahoegileak"...), zeozer politikoki inkorrektuagua, 
herritarragua, diņot.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>    biņo.</FONT></DIV></BODY></HTML>