hau da Plaetxiar batek esan destana:<br><i>Plazentzian badago "tz", "ts" eta "tx" = "s" egitteko ohitura berezia. Batez be kaleko adinekuen artian.<br>
Horri burla egitteko esaten zeben eibartarrak: "Plasensia, hausa eta lokasia"<br>
Ta esaera horretatik dator "hautserrixa" edo "haus-herrixa".<br>
Hori da nik entzun dotena "adituen" artian.</i><br><br><br>Bigar be esaten dabe hemen, aurrekuan horren gainian jardun genduan politta zala bigar hori. Azukarra be esaten dabe eibarren, nik behintzat, azukria esaten dogun bittartian.<br>
<br>Arrate<br>