<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">
onak bertsuak, kantatzeko modukuak (hurrengo afarixan edo...?)<div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>x.</div><div><br><div><div>El 09/02/2010, a las 18:19, Serafin Basauri escribió:</div><br class="Apple-interchange-newline"><blockquote type="cite"> <p><font size="2">Trunboi umoreko eta kritiko darabigu txikiziñuan kontra. Hemen daukaguz </font> <br><font size="2">kopla batzuk "Peru guria Londresen" doiñuan kantatzeko.</font> <br><font size="2">Serafin</font> </p><p><font size="2">_KOPLA BARRIAK SANROMANEK JARRIAK_</font> </p><p><font size="2">I</font> </p><p><font size="2">Saltzen dabe imajiña</font> </p><p><font size="2">“HOLA”ko danak adiña</font> </p><p><font size="2">azala lustre ederrarekin</font> </p><p><font size="2">barrua hirua baiña</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure herria/</font> </p><p><font size="2">/ingurukuen barria./</font> </p><p><font size="2">II</font> </p><p><font size="2">“CORTE INGLES”ko argixak</font> </p><p><font size="2">benetan ikusgarrixak</font> </p><p><font size="2">lanpostuak be agindu ziran</font> </p><p><font size="2">sobrau jakuez erdixak.</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure.../</font> </p><p><font size="2">III</font> </p><p><font size="2">Moderno eta barrixa</font> </p><p><font size="2">gura leukie herrixa</font> </p><p><font size="2">horretarako eingo dan arren</font> </p><p><font size="2">txikiziñua larrixa.</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">IV</font> </p><p><font size="2">Aurretikuen jarduna</font> </p><p><font size="2">gaur arte heldu jakuna</font> </p><p><font size="2">zergaittik bota eta birrindu</font> </p><p><font size="2">nun laga dogu zentzuna ?</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">V</font> </p><p><font size="2">Injenerutza lanian</font> </p><p><font size="2">dabiz oin Errebalian</font> </p><p><font size="2">presia egin nahi dabe baiña</font> </p><p><font size="2">ur guztia juan danian./</font> <br><font size="2">/</font> </p><p><font size="2">/ Ai ! gure …</font> <br><font size="2">/</font> </p><p><font size="2">VI</font> </p><p><font size="2">Errebaleko parkiña</font> </p><p><font size="2">aprillerako egiña</font> </p><p><font size="2">behin behinekua izango ei da</font> </p><p><font size="2">ikusiko da jakiña !</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">VII</font> </p><p><font size="2">Zeiñek sinistu bihar dau</font> </p><p><font size="2">seikua zana bat pagau</font> </p><p><font size="2">gansterrak dira tontuak edo</font> </p><p><font size="2">guzur hutsa da guzti hau.</font> </p><p><font size="2">/Ai ! gure.../</font> </p><p><font size="2">VIII</font> </p><p><font size="2">Haginkadia sakona</font> </p><p><font size="2">mendixari ein jakona</font> </p><p><font size="2">zergaittik ezin bakian laga</font> </p><p><font size="2">bake bakian dagona?</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">IX</font> </p><p><font size="2">Arrateballen taillarrak</font> </p><p><font size="2">hondatu dira baztarrak</font> </p><p><font size="2">Untzetaraiño porlandu eta</font> </p><p><font size="2">nun jo bihar dau oillarrak?</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">X</font> </p><p><font size="2">Matsariko ospittala</font> </p><p><font size="2">kronikuendako dala</font> </p><p><font size="2">idea ezin bikaiñagua</font> </p><p><font size="2">hil daittian sartu ahala.</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">XI</font> </p><p><font size="2">Hor hildakuen diruak</font> </p><p><font size="2">pensiñorako euruak</font> </p><p><font size="2">pozik ta gogoz tragauko dittu</font> </p><p><font size="2">haziendiaren zorruak</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">XII</font> </p><p><font size="2">Oponentiak auzuan</font> </p><p><font size="2">ezkon biaje gozuan</font> </p><p><font size="2">agintedunak emoten detsen</font> </p><p><font size="2">opiuaren lausuan</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure …/</font> </p><p><font size="2">XIII</font> </p><p><font size="2">Oposiziño tristia</font> </p><p><font size="2">larrixa ezpalitz txistia</font> </p><p><font size="2">eitten dabena egittekotan</font> </p><p><font size="2">hobe leukie ixtia</font> </p><p><font size="2">/Ai! Gure …/</font> </p><p><font size="2">XIV</font> </p><p><font size="2">Lan hau dan arren laburra</font> </p><p><font size="2">eskaxa eta apurra</font> </p><p><font size="2">eibartarrokin ez naiz ahaztu ta</font> </p><p><font size="2">zeuntzat doia agurra.</font> </p><p><font size="2">/Ai! gure .../</font> </p><p><font size="2">DOIÑUA: Peru guria Londresen</font> </p><p><font size="2">Eibar 2010-02-04</font> </p><p><font size="2">__//</font> </p><p><font size="2">_______________________________________________</font> <br><font size="2">Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   <a href="mailto:Eibartarrak-request@postaria.com">Eibartarrak-request@postaria.com</a></font> <br><font size="2">izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)</font> </p><p><font size="2">Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.</font> </p>  </blockquote></div><br></div></body></html>