<p>honezkero zoratzen hasitta. <br>
Semian erlojuari uhala apurtu jako, plastikozkua, eta nun konpondu ezin topau!</p>
<p>Eibarren holakorik?</p>
<p>Esk.asko<br>
a. <br>
</p>