<div dir="ltr"><div dir="auto">Jatsuk esandakuetatik aparte, beste pare bat:<div dir="auto">-goi<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)">-goiko filan, eskumatik eskerrara bigarrena (zutabe parian). <b>Felipe Arrizabalaga</b></span></div><div dir="auto"><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)">-zalantzekin: fila beraren bestaldian, esker-eskerrian, erdi apartauta: <b>Jose Eulogio Garate??</b></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)"><b><br></b></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)">Nere anaia dan Aitorri bialdu detsat argazkixa, sasoi horretakua dalako, eta Jatsuk ondo diño: gaur 75-78 urteko tartian ibiliko dira. Aitor bera be Eskola Armerixan ibillitakua da eta txokatzen jata argazkixan ez agertzia, ze bere kuadrillako batzuk daoz... Baña oindiok ez dezta erantzun...</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)">J.</div><br></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El lun., 23 mar. 2020 17:31, Jatsu Argarate <<a href="mailto:jargarate@codesyntax.com" target="_blank">jargarate@codesyntax.com</a>> escribió:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Bai aitxari galdetu detzat eta honek esan deztaz:<div><br></div><div>- 1. filan eskumatik ezkerrera:</div><div>Hirugarrena: <b>Irazola</b> (destornilladoriena),  Laugarrena.<b> Pepe txikiena</b>, (Komikigilea) <br><br>- 1.filan ezkerretik eskumara:<br>Bigarrena: <b>Arosa</b> <br><br>- 2. filan ezkerretik eskumara<br>Lehenengua. <b>Arkotxa</b> (Armerixako zuzendari izandakua), Bigarrena. <b>Muro</b>, Bostgarrena. <b>Etxaide</b> (Onak Bidebarrixetako dendakuak)<br><br>- 3.filan<br>- 2. eskumatik <b>Martin Abanzabalegi</b> (Bidebarrixetako plazoletakuak, Banjin  aitxa)<br><br>75 eta 78 urte bitartian eukiko ditxuela diño aitxak eta eguneko eta gabeko klasietakuak nahastauta daozela<br><br></div><div>Ia baliogarrixa dan</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du Egoibarra-Eibarko Udala (egoibarra@eibar.eus) erabiltzaileak (2020 mar. 23, al. (14:32)):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><br>
<br>
Ane, ez dakigu zehatz zein den urtea. Baliteke 1960 ingurukoa izatea.<br>
<br>
Begoña Azpiri<br>
<br>
Ego Ibarra<br>
________________________________________<br>
De: Ane Urkiola [<a href="mailto:aneurkiola@gmail.com" rel="noreferrer" target="_blank">aneurkiola@gmail.com</a>]<br>
Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2020 14:18<br>
Para: Eibartarrak zerrenda<br>
Asunto: Re: [eibar] Argazki bat identifikatzeko laguntzia (Egoibarra)<br>
<br>
Ze urtetakua?<br>
<br>
El lun., 23 mar. 2020 13:29, Asier Sarasua <<a href="mailto:asarasua@gmail.com" rel="noreferrer" target="_blank">asarasua@gmail.com</a><mailto:<a href="mailto:asarasua@gmail.com" rel="noreferrer" target="_blank">asarasua@gmail.com</a>>> escribió:<br>
Gaur Egoibarra.eus webgunian.<br>
<br>
Argazki bat dokumentatzeko laguntza eske.<br>
<br>
<a href="https://egoibarra.eus/eu/albisteak/ego-ibarra-herriko-jendearen-bila-nortzuk-dira-argazki-honetan-azaltzen-direnak" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://egoibarra.eus/eu/albisteak/ego-ibarra-herriko-jendearen-bila-nortzuk-dira-argazki-honetan-azaltzen-direnak</a><br>
<br>
Inor animatzen bada...<br>
<br>
a.<br>
<br>
<br>
________________<br>
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><mailto:<a href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a>><br>
<br>
<br>
________________<br>
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br>
</blockquote></div>
<br>
________________<br>
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br>
</blockquote></div>