<div dir="auto">Atzoko  emailen harira. 60 urteko gizon batek buruaz beste egin du Eibarren. Gai tabu hau landu beharra dago. </div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El lun., 11 may. 2020 23:28, Ane Urkiola <<a href="mailto:aneurkiola@gmail.com">aneurkiola@gmail.com</a>> escribió:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto"><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif" size="4">Gabon, </font></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif" size="4">Bai, guztiz ulergarrixa, Leire. Latza da isolamendua eta distantzia emozionala zein fisikua. Beste egoera deseroso edo gogor be egon leikez. Argi dau. </font></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif" size="4">Baina sozializatzeko aukerarik ez izatia neri be oso gatxa eitten jata eta kontaktu fisikuana. Oso hotza dana. Puf. Baina beno, akordatzen naiz Higinio moduko jendiakin, La Trinchera Infinita', 30 urtetik gora sukalde azpiko zulo batian ihesi, Afrikako hainbat egoera edota gure atxitxe 13 urtekin itsasora jun bihar izan zala... Ta hau relatibizatzen laguntzen dau. </font></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><span style="font-family:"arial narrow",sans-serif"><br></span></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><span style="font-family:"arial narrow",sans-serif">Soziologo eta psikologuen hainbat ikerkuntzek aztertu dabe bakardadian gaixa eta aditu batzuk ari dira ikertzen konfinamenduak izango dittuan ondorixuak guregan. Karreran Joseba Azkarraga soziologuak argi esaten zoskun "Jaiotzen garan unetik sozializatzeko beharra daukagu". Zine arluan be, badauz hainbat film distopiko edota abenturazkoak gai hau lantzen dutenak. Esaterako, 'Naufrago' edota 'Into the Wild'. Ikerketa eta film horietan ikusten da zein garrantzitsua dan sozializatzea, ilusioa mantentzea eta kultura. Interakzioa. Wilson!!! ❤ </span></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><span style="font-family:"arial narrow",sans-serif"><br></span></div><div dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif">Oso desberdina da bakarrik egotia edota isolatua egotia pandemia baten erdixan, desinformatuta, etengabeko zirugabetasun sentsaziñuakin, heriotzak, telebizitza... </font></div><div dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif">Uste dot gure emoziñuak onartzia eta konsziente izatia oso garrantzitsua dala. Enpatia beti. :) </font></div><div dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif">Horrek ez dau esan nahi, beste egoera batzuk hobiak diranik... Bakoitzari mobida honek bere pelikulan erdixan harrapau dotsa eta olatua kudeatzia norberan esku. </font></div><div dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto">Baina, saia gaittezen sortzailiak izaten eta egoera berri honetan aukerak be ikusten eta ilusiñua/perspektiba ez galtzen. </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Gaira etorriz, guay egongo zan dinamika/joku/ekintza digital batzuk pentsatzia San Juanetarako. Ondo pasatzeko biharra dakagu. Benetan. Nerabiak zer esanik ez. </div><div dir="auto">Mimika, sukaldaritza-lehiaketa bat, tanborrada bat etxian dakagunakin, zeozer asmatukou. Animau! </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Zaindu ta gora bihotzak! <span style="font-family:"arial narrow",sans-serif">💜 </span></div><div dir="auto">Beti aurrera. ✨✨✨</div><div dir="auto"><span style="font-family:"arial narrow",sans-serif"><br></span></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><span style="font-family:"arial narrow",sans-serif"><br></span></div><div dir="auto"><span style="font-family:"arial narrow",sans-serif">Ane </span></div><div style="font-family:sans-serif" dir="auto"><font face="arial narrow, sans-serif" size="4"><br></font></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El lun., 11 may. 2020 21:40, leire narbaiza arizmendi <<a href="mailto:txargain@gmail.com" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">txargain@gmail.com</a>> escribió:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">Kontaktu fisiko faltia itzela da. Ez neban uste hainbeste eragingo zestanik. Amana noianian (ez sarrittan), ez dot ikutzen. Eta ikusten dodan jendia ez da justu gehixen maitte dodana. Ixa ezezagunak dira, dendetako bihargiñak.<br></div><div class="gmail_default" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">Lehen egun santu osuan jendez inguratuta nenguan, gustura. Etxian be gustora, lasai-lasai egoten nintzan. Oin, ez hainbeste.. <br></div><div class="gmail_default" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">Gauza onak? Bai. Ixa egoera guztiak dakez gauza onak. Tratu txarrak jasotzen dittuen andrak askoz okerrago egongo dira, jakiña. Nik jende fisikuan faltia sentitzen dot, eta oso gogorra egitten jata bistaz eta justu ezagutzen dodan jentiakin baiño ez egittia tope.</div><div class="gmail_default" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">Bueno, gaur Anekin alkartu naiz, eta gustora. Kasualidadez izan da. Baiña aitzen da zer esan nahi dodan, ezta? <br></div><div class="gmail_default" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">Berriro diñot, eskerrak teknologixiari! <br></div><div class="gmail_default" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">leire, jende goguakin<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du Josu Mendicute (<a href="mailto:josumendicute@gmail.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">josumendicute@gmail.com</a>) erabiltzaileak (2020 mai. 9, lr. (22:44)):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="auto">Aintzanerekin bat. <br><div>josu, etxean bakarrik</div><div><div><br></div><div><br><br><div dir="ltr">Enviado desde mi iPhone</div><div dir="ltr"><br><blockquote type="cite">El 9 may 2020, a las 21:57, Aintzane Agirrebeña, Eibartarrak-en bidez <<a href="mailto:eibartarrak@postaria.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">eibartarrak@postaria.com</a>> escribió:<br><br></blockquote></div><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div style="font-family:Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:13px"><div></div>
        <div dir="ltr">Bueno, Leire, parkatu kontra eittia, baina ni ez nitzake hasiko zer dan zer baino gogorragua esaten, badaezpada... Bakarrik egotia gogorra da, duda barik, baina beste egoeren antzera, gauza txarrak eta onak be eukiko dittu...</div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">aintzane<br></div><div><br></div>
        
        </div><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yahoo_quoted_9611404663">
            <div style="font-family:"Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:13px;color:rgb(38,40,42)">
                
                <div>
                    En sábado, 9 de mayo de 2020 14:27:45 CEST, leire narbaiza arizmendi <<a href="mailto:txargain@gmail.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">txargain@gmail.com</a>> escribió:
                </div>
                <div><br></div>
                <div><br></div>
                <div><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yiv4273146873"><div><div dir="ltr"><div style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">BA, bakarrik bizi izanda, askoz gogorragua da! Eskerrak teknologixiari. Baiña ez da gauza bera! <br clear="none"></div><div style="font-family:times new roman,serif;font-size:large">leire n</div><div style="font-family:times new roman,serif;font-size:large"><br clear="none"></div></div><br clear="none"><div><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yiv4273146873yqtfd69946"><div dir="ltr">Hau idatzi du Ane Urkiola (<a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:aneurkiola@gmail.com" target="_blank">aneurkiola@gmail.com</a>) erabiltzaileak (2020 mai. 9, lr. (12:46)):<br clear="none"></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>Bai, Imanol. Argi dago ez dirala lehentasun bizirauteko. Baina asko alaitzen gaituzte. Bizitza soso honetan saltsa pixkat biou! <div><br clear="none"></div><div>Izan ere, norbaitek pentsatzen al dau gure osasun mentalean? Uste dot kultura eta ospakizun barik asko galtzen dogula gizaki eta gizarte moduan. Bizitza minimalista, austeroa, introspekzioa, mendia... Guay. </div><div>Baina nik ya erabaki dot Arantzazuko bizitza hau ez dotela maite. 😂😂 </div><div>Bizitza sozial barik eta kultura barik ez da hain erreza danontzat aurrera egitia, egixa esan. Neri zaila egiten jata zuzeneko musika, antzerki, rodaje, elkarrizketa sakon, jai, itsaso, taberna edota zine areto batetik urrun bizitzia. Farandula aurrera! (Terapia de grupo mode on). 😜 </div><div><br clear="none"></div><div>Gero badaude oso pertsona kirolariak, nire ahizpa esaterako, korrika egitearekin zoriontsu dana edota beste barik etxean egotea atsegin duena... Baina kaletarrontzako hau gogorra ari da izaten... Ez, ala? Relatibizatzen saiatu geinke eta beste testuinguru latz asko izan dira historian zehar bai. Baina ni neu ya kokoteraino nau egoera honetaz. Onartzia be zilegi dala uste dot. </div><div><br clear="none"></div><div>Arraten Sanjuan ofizialak eittiana, lagatzen badoskue primeran. </div><div>Baina sanjuanetan be zeoze ein biou!</div><div>Izan online, balkoietan edo dana dalakua. Zeozer pentsau bihar da. </div><div>Gora bihotzak, gora kultura ta gora San Juan!  😂😂😂😂 (Hainbeste ordu etxian ez da ona). </div><div><br clear="none"></div><div>Zapatu on. 🦋</div><div><br clear="none"></div><div>Ane</div><div><br clear="none"></div><div><br clear="none"></div><div><br clear="none"></div><div><br clear="none"></div><div><br clear="none"></div></div><br clear="none"><div><div dir="ltr">El sáb., 9 may. 2020 12:29, IMANOL MAGRO , Eibartarrak-en bidez <<a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:eibartarrak@postaria.com" target="_blank">eibartarrak@postaria.com</a>> escribió:<br clear="none"></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div><div style="font-family:Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px"><div></div>
        <div dir="ltr">Argi dago jaiak orain ez direla lehentasuna, eta erabaki guztiak izurritearen eboluzioaren arabera hartu behar direla. Baina aukera bat litzateke, nire ustez behintzat, sanjuanak bertan behera utzi eta Sanjuanak eta Arrateak irailean batera ospatu herrigunean. Sanjuarrateak edo halako zerbait. <br clear="none"><br clear="none"></div><div><br clear="none"></div>
        
        </div><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yiv4273146873gmail-m_312170518715058539m_360239610039401539ydp36f69662yahoo_quoted_9203463477">
            <div>
                
                <div>
                    En sábado, 9 de mayo de 2020 11:07:51 CEST, Ane Urkiola <<a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:aneurkiola@gmail.com" target="_blank">aneurkiola@gmail.com</a>> escribió:
                </div>
                <div><br clear="none"></div>
                <div><br clear="none"></div>
                <div><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yiv4273146873gmail-m_312170518715058539m_360239610039401539ydp36f69662yiv6223924265"><div><div>Eskerrik asko, Josu. Ondo. Ze erremedixo... Uf. <div><br clear="none"></div><div>Hori da etxian komentatzen genduana aspalditik. Baina PatxiFord oso positibo ikusten neban gaixakin eta batzuek diñue ekintzaren bat eingo dala. Baina zelan kontrolau errespetauko dala protokolua? Uf, oso zaila da. Tabernen kontuak pista batzuk emongo doskuez... <div><br clear="none"><div>Balkoietatik kantau bihakou eta su txiki bat mendixetan... Dinamika onlineak? Maite Goñi aurkezle? </div><div><br clear="none"></div><div>Hondartzara juaten lagatziakin udsn konformatzen naiz. Aumen etxera eskapada Ondarrura!</div><div><br clear="none"></div><div>Irailian Arratietarako hobetu bada gauzia, guneka antolatu geinkez herriko jaixak:</div><div>Orben-> SanJuanak</div><div>Gurutzian-> EuskalJaixa</div><div>TiroPitxoian->Amañako Jaixak</div><div>Zelaixan->Arratiak</div><div><br clear="none"></div><div><br clear="none"></div><div>Harrikadak alde batera lagata, ia zelan doian dana. Carpe diem. :) </div><div><br clear="none"></div><div>Animo! </div><div><br clear="none"></div><div>Asteburu on!</div><div><br clear="none"></div><div>Ane</div></div></div></div><br clear="none"><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yiv4273146873gmail-m_312170518715058539m_360239610039401539ydp36f69662yiv6223924265yqt51960"><div><div dir="ltr">El sáb., 9 may. 2020 10:55, Josu Mendicute <<a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:josumendicute@gmail.com" target="_blank">josumendicute@gmail.com</a>> escribió:<br clear="none"></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Oraingoz hartutako erabaki bakarra bertan behera uztea izan da. Atzo Jaurlaritzak eta Eudelek gaia landu zuten eta ikusiko dugu Osasun Sailarekin kontrastatuta zein irizpide planteatzen dizkiguten. <br clear="none">
josu<br clear="none">
<br clear="none">
<br clear="none">
<br clear="none">
<br clear="none">
<br clear="none">
Enviado desde mi iPhone<br clear="none">
<br clear="none">
> El 9 may 2020, a las 10:34, Ane Urkiola <<a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:aneurkiola@gmail.com" target="_blank">aneurkiola@gmail.com</a>> escribió:<br clear="none">
> <br clear="none">
> <br clear="none">
> Egun on,<br clear="none">
> <br clear="none">
> Gorka ta Josuri,<br clear="none">
> <br clear="none">
> Zelan aurreikusten dozuez SanJuanak? Balkoietan ospatu biharko doguz? Mendian hamarnaka?<br clear="none">
> Ideiarik?<br clear="none">
> <br clear="none">
> <br clear="none">
> Eskerrik asko,<br clear="none">
> <br clear="none">
> Ane<br clear="none">
> <br clear="none">
> ________________<br clear="none">
> Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br clear="none">
<br clear="none">
<br clear="none">
________________<br clear="none">
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br clear="none">
</blockquote></div></div></div></div><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yiv4273146873gmail-m_312170518715058539m_360239610039401539ydp36f69662yqt89471"><br clear="none">________________<br clear="none">Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a></div></div>
            </div>
        </div></div><br clear="none">
________________<br clear="none">
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br clear="none">
</blockquote></div>
<br clear="none">
________________<br clear="none">
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a rel="nofollow noreferrer noreferrer noreferrer" shape="rect" href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br clear="none">
</blockquote></div></div></div></div><div id="m_3240518148294446103m_3543306393278978726m_-8772047386727099684gmail-m_-4633476799398207091yqtfd65220"><br clear="none">________________<br clear="none">Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a shape="rect" href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a></div></div>
            </div>
        </div><span></span><br><span>________________</span><br><span>Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a></span><br></div></blockquote></div></div></div><br>
________________<br>
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br>
</blockquote></div>
<br>
________________<br>
Mezu gehiago ez jasotzeko, idatzi hona: <a href="mailto:eibartarrak-owner@postaria.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">eibartarrak-owner@postaria.com</a><br>
</blockquote></div>
</blockquote></div>