<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#333333" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAPMRKKnDN+4yCE8Cz=m_2YMHwBxfyGQSG2D8Xm-crMr+2JcRgQ@mail.gmail.com"
      type="cite">Seguruenik kontu hau behin baino gehiagotan
      itzuleratua izan da, baina nik ez dut inon erantzun garbirik
      aurkitzen. Nola esan behar da "discapacidad" euskaraz?</blockquote>
    <br>
    Bai, zerrendan bertan maiz agertu dira termino honen gorabeherak.
    Zalantzarik gabe, «desgaitasun», Euskaltermen ikusiko duzun bezala.<br>
    <br>
    OMEren <i>International Classification of Functioning and
      Disability</i> sailkapena <i>Funtzionamenduaren, Desgaitasunaren
      eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapena</i> da euskaraz. Zehazki,
    «disability = desgaitasun» terminoaz, Terminologia Batzordeak
    «desgaitasun» erabiltzeko erabakia eman zuen 2008ko abenduaren 22an.<br>
    <br>
    Halako termino eztabaidatuetan egin ohi den eran, normalizazio
    txosten bat egin zuen TBk. Besteak beste, argudio hauek ematen
    zituen hautu horren alde:<br>
    <br>
    <br>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:left" align="left"><i
        style="mso-bidi-font-style:
        normal"><span
          style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:
          yes" lang="CA">Discapacidad</span></i><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:
        Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes" lang="CA">
        terminoa Espainiako
        ordenamendu juridikoan sartu dela kontuan izanik, nahitaezkoa da
        euskarazko
        baliokidea erabakitzerakoan ordenamendu horretako eremu batean
        eta bestean
        dauden <i>gaitasun</i> eta <i>gaitasun-gabeziei</i>
        begiratzea, horiekiko
        nahasbiderik sor ez dadin. Zehazkiago:<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align:left" align="left"><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA"><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal" style="margin-top:2.0pt;margin-right:0cm;
      margin-bottom:2.0pt;margin-left:1.7pt;text-align:left"
      align="left"><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA">1-Zuzenbide Zibilaren eremuan: legez
        ezarritako arrazoiak
        tarteko, epaileak pertsona bati </span><b><i
          style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;
            mso-no-proof:yes" lang="CA">jarduteko gaitasuna</span></i></b><i
        style="mso-bidi-font-style:
        normal"><span
          style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:
          bold;mso-no-proof:yes" lang="CA"> </span></i><span
        style="font-size:10.0pt;
        font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes"
        lang="CA">mugatu edo kendu
        diezaioke; alegia, </span><b><i
          style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;
            mso-no-proof:yes" lang="CA">ezgaitu</span></i></b><span
        style="font-size:10.0pt;
        font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes"
        lang="CA"> egin dezake,
        eta </span><b><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span
style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes"
            lang="CA">ezgaitze</span></i></b><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:
        Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes" lang="CA">
        horren ondorioz </span><b><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:9.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes" lang="CA">ezgai</span></i></b><span
style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA"> deklaratzen du pertsona hori.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal" style="margin-top:2.0pt;margin-right:0cm;
      margin-bottom:2.0pt;margin-left:1.7pt;text-align:left"
      align="left"><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA"><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal" style="margin-top:2.0pt;margin-right:0cm;
      margin-bottom:2.0pt;margin-left:1.7pt;text-align:left"
      align="left"><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA">2-Lan-zuzenbidearen eta Gizarte
        Segurantzaren eremuan:
        gaixotasun edo istripu baten ondorioz, </span><b><i
          style="mso-bidi-font-style:
          normal"><span
            style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;
            font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes" lang="CA">lanerako
            gaitasunik</span></i></b><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA"> ez duen eta osasun-laguntza
        jasotzen duen langilea </span><b><i
          style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:9.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes" lang="CA">lanerako
            ezintasun</span></i></b><b><i
          style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes"
            lang="CA"> </span></i></b><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA">egoera hauetakoren batean egon
        daiteke:<i style="mso-bidi-font-style:
          normal"> </i></span><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span
style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:
          bold;mso-no-proof:yes" lang="CA">aldi baterako ezintasunean,
          ezintasun iraunkorrean, </span></i><span
        style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;
        mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes" lang="CA"><span
          style="mso-spacerun:yes"> </span><i
          style="mso-bidi-font-style:normal">erabateko
          ezintasun iraunkor partzialean, ezintasun iraunkor osoan</i></span><i
        style="mso-bidi-font-style:normal"><span
          style="font-size:10.0pt;
          font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes"
          lang="CA"><span style="mso-spacerun:yes">  </span></span></i><span
        style="font-size:
10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes"
        lang="CA">eta</span><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="CA"> </span><i
        style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:9.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
          mso-no-proof:yes" lang="CA">baliaezintasun handian.<o:p></o:p></span></i></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align:left" align="left"><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA"><o:p> </o:p></span></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align:left" align="left"><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA">3-Zigor Zuzenbidearen eremuan:
        pertsona bati eskubide zibil
        edo politiko batzuek mugatu edo kentzeko zigorra ezartzen
        zaionean, </span><b><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:9.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes" lang="CA">desgaikuntza</span></i></b><span
style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA"> gertatzen da, eta eskubide
        horietarako, </span><b><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:9.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes" lang="CA">gaikuntza</span></i></b><b><i
          style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:10.0pt;
            font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes" lang="CA">-</span></i></b><span
style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA">rik gabe, gelditzen da, </span><b><i
          style="mso-bidi-font-style:
          normal"><span
            style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;
            font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes" lang="CA">desgaitu- </span></i></b><span
style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-style:
        italic;mso-no-proof:yes" lang="CA">ta</span><span
        style="font-size:10.0pt;
        font-family:Tahoma;mso-bidi-font-style:italic;mso-no-proof:yes"
        lang="CA">.</span><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-weight:bold;
        mso-no-proof:yes" lang="CA"><o:p></o:p></span></p>
    <br>
    <meta name="ProgId" content="Word.Document">
    <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
    <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
    <link rel="File-List"
href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEGIAGOIG%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml">
    <!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
    <style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
        mso-font-charset:0;
        mso-generic-font-family:swiss;
        mso-font-pitch:variable;
        mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
        {font-family:Univers;
        panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
        mso-font-alt:Arial;
        mso-font-charset:0;
        mso-generic-font-family:swiss;
        mso-font-format:other;
        mso-font-pitch:variable;
        mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {mso-style-parent:"";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        text-align:justify;
        mso-pagination:widow-orphan;
        tab-stops:right 430.9pt;
        font-size:11.0pt;
        mso-bidi-font-size:10.0pt;
        font-family:Univers;
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
        mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:CA;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
        mso-header-margin:36.0pt;
        mso-footer-margin:36.0pt;
        mso-paper-source:0;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
        {mso-style-name:"Taula normala";
        mso-tstyle-rowband-size:0;
        mso-tstyle-colband-size:0;
        mso-style-noshow:yes;
        mso-style-parent:"";
        mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
        mso-para-margin:0cm;
        mso-para-margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:#0400;
        mso-fareast-language:#0400;
        mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->(...)<br>
    <br>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
    <p class="MsoNormal" style="text-align:left" align="left"><b
        style="mso-bidi-font-weight:
        normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span
            style="font-size:
10.0pt;font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EU;mso-no-proof:yes"
            lang="EU">desgaitasun</span></i></b><b><span
          style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes"
          lang="CA"> <o:p></o:p></span></b></p>
    <p class="03Testua" style="text-align:left" align="left"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EU;mso-no-proof:yes"
        lang="EU">Modu sistematikoan landu eta euskaratu diren
        lege-testuetan forma berria
        dela esan daiteke, Kode Zibilaren argitalpenarekin 2004. urtean
        agertua.
        Nolanahi ere, <i style="mso-bidi-font-style:normal">desgaitasun</i>
        formaren
        lehenagoko agerraldirik aurki daiteke Interneten; esaterako,
        Gipuzkoako
        Aldizkari Ofizialaren 1996ko ale batean eskura daiteke. <o:p></o:p></span></p>
    <p class="03Testua" style="text-align:left" align="left"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EU;mso-no-proof:yes"
        lang="EU">Kode Zibilaz geroztik Deustuko Unibertsitateak
        argitaratu dituen Lan Zuzenbidearen
        Ikasgaiak eskuliburuan eta Lan Zuzenbideko Legerian bide berari
        jarraitu zaio
        eta <i style="mso-bidi-font-style:normal">desgaitasun</i>
        erabili da. Itzulpen
        Zerbitzu Ofizialean euskaratutako Enplegatu Publikoaren
        Oinarrizko Estatutuan
        ere, aukera horren alde egin da.<o:p></o:p></span></p>
    <p class="03Testua" style="text-align:left" align="left"><span
style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EU;mso-no-proof:yes"
        lang="EU">Hiztegi terminologiko batean aurkitu da <i
          style="mso-bidi-font-style:
          normal">desgaitasun</i> terminoa </span><i
        style="mso-bidi-font-style:normal"><span
          style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-no-proof:yes"
          lang="CA">discapacidad<b>
          </b></span></i><span
        style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;
        mso-ansi-language:EU;mso-no-proof:yes" lang="EU"><span
          style="mso-spacerun:yes"> </span>ordain: Euskal Herriko
        Unibertsitatearen
        webgunean kontsultagai dagoen Administrazio Sanitarioko
        Hiztegian.<o:p></o:p></span></p>
    <meta name="ProgId" content="Word.Document">
    <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
    <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
    <link rel="File-List"
href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CEGIAGOIG%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml">
    <!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
    <style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
        mso-font-charset:0;
        mso-generic-font-family:swiss;
        mso-font-pitch:variable;
        mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
@font-face
        {font-family:Univers;
        panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
        mso-font-alt:Arial;
        mso-font-charset:0;
        mso-generic-font-family:swiss;
        mso-font-format:other;
        mso-font-pitch:variable;
        mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {mso-style-parent:"";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        text-align:justify;
        mso-pagination:widow-orphan;
        tab-stops:right 430.9pt;
        font-size:11.0pt;
        mso-bidi-font-size:10.0pt;
        font-family:Univers;
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
        mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:CA;}
p.03Testua, li.03Testua, div.03Testua
        {mso-style-name:"03\. Testua";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        text-align:justify;
        mso-pagination:widow-orphan;
        tab-stops:right 430.9pt;
        font-size:11.0pt;
        mso-bidi-font-size:10.0pt;
        font-family:Univers;
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
        mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:CA;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
        mso-header-margin:36.0pt;
        mso-footer-margin:36.0pt;
        mso-paper-source:0;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
        {mso-style-name:"Taula normala";
        mso-tstyle-rowband-size:0;
        mso-tstyle-colband-size:0;
        mso-style-noshow:yes;
        mso-style-parent:"";
        mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
        mso-para-margin:0cm;
        mso-para-margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Times New Roman";
        mso-ansi-language:#0400;
        mso-fareast-language:#0400;
        mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <font face="calibri,arial">Gotzon Egia<br>
        <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gegia@gipuzkoa.net">gegia@gipuzkoa.net</a><br>
        43º 19' 15" N 1º 58' 57.5" W</font></div>
  </body>
</html>