<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Bai horixe. <br>
    </p>
    <p><i>Dirulaguntza</i>rekin ere horrela ibili ginen, denbora galtzen
      eta batzuk liskarrean ere bai.</p>
    <p>Hor dago <i>lansari </i>ere.</p>
    <p>Nik hitz elkartuak (kolpean ihartzeko) eskubidea aldarrikatzen
      dut oraingo eta gerokoontzat, ez soilik iraganekoentzat. Aukera
      asko zabaltzen ditu hitz elkartu egokiak sortzeko.<br>
    </p>
    <p>Iritzi bat da.</p>
    <p>Joxe Mari Berasategi</p>
    <p>Gasteiz</p>
    <div class="moz-cite-prefix">16/07/2019 15:02(e)an, Alfontso Mujika
      Etxeberria igorleak idatzi zuen:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAHpR9XGdMxyDEc37Z70zuH5SntqyKE3A3daBFY5R7tQBBZ=zoQ@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div class="gmail_default" style="font-size:small"><i>Euskaltzaindiaren
            Hiztegi</i>ak honela dakar: <b>diru sari, diru-sari</b>
        </div>
        <div class="gmail_default" style="font-size:small">Alegia,
          aukeran: bereiz edo marratxoz lotua.<br>
        </div>
        <div class="gmail_default" style="font-size:small"><br
            clear="all">
        </div>
        <div>
          <div dir="ltr" class="gmail_signature"
            data-smartmail="gmail_signature">
            <div dir="ltr">
              <div>
                <div dir="ltr">
                  <div>
                    <div dir="ltr">
                      <div>
                        <div dir="ltr">
                          <div>
                            <div dir="ltr">
                              <div>
                                <div dir="ltr">
                                  <div>
                                    <div dir="ltr">
                                      <div>
                                        <div dir="ltr">
                                          <div>
                                            <div dir="ltr">
                                              <div>
                                                <div dir="ltr">
                                                  <div>
                                                    <div dir="ltr">
                                                      <p
                                                        style="font-size:12.8px"><br>
                                                      </p>
                                                      <div>
                                                        <table
                                                          style="font-size:12.8px">
                                                          <tbody>
                                                          <tr>
                                                          <td>
                                                          <table
                                                          width="230"
                                                          cellspacing="7"
cellpadding="0">
                                                          <tbody>
                                                          <tr>
                                                          <td><font
style="color:rgb(58,117,196);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px"><b>Alfontso
                                                          Mujika
                                                          Etxeberria</b>
                                                          <br>
                                                          <font
                                                          color="#666666">ITZULPENAK,
                                                          ZUZENKETAK ETA
                                                          TREBAKUNTZA<br>
                                                            </font></font><br>
                                                          </td>
                                                          </tr>
                                                          <tr>
                                                          <td><a
                                                          href="https://es.linkedin.com/company/elhuyar-fundazioa"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><img
                                                          src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-LINKEDIN.png"
style="margin-right:5px"
                                                          alt="https://es.linkedin.com/company/elhuyar-fundazioa"
moz-do-not-send="true" width="24" height="24" border="0"></a><a
                                                          href="https://twitter.com/elhuyarhizk"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><img
                                                          src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-TWITTER.png"
style="margin-right:5px" alt="" moz-do-not-send="true" width="24"
                                                          height="24"
                                                          border="0"></a><a
href="https://www.youtube.com/user/ElhuyarFundazioa1" target="_blank"
                                                          moz-do-not-send="true"><img
src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-YOUTUBE.png"
                                                          style="margin-right:5px"
                                                          alt=""
                                                          moz-do-not-send="true"
                                                          width="24"
                                                          height="24"
                                                          border="0"></a><a
href="https://es-es.facebook.com/elhuyar.fundazioa" target="_blank"
                                                          moz-do-not-send="true"><img
src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-FACEBOOK.png"
                                                          style="margin-right:5px"
                                                          alt=""
                                                          moz-do-not-send="true"
                                                          width="24"
                                                          height="24"
                                                          border="0"></a></td>
                                                          </tr>
                                                          <tr>
                                                          <td><a
href="https://www.elhuyar.eus/eu/site/komunitatea/negozio-unitatea/hizkuntza-eta-teknologia"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><img
                                                          src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-hizkuntza.png"
moz-do-not-send="true"></a></td>
                                                          </tr>
                                                          <tr>
                                                          <td><font
                                                          style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px"
color="#666666"> </font><font
                                                          style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px"
color="#666666"><a href="mailto:a.mujika@elhuyar.eus"
                                                          style="color:rgb(102,102,102);text-decoration:none"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><b>a.mujika@elhuyar.eus</b></a>  <br>
                                                          Tel.:
                                                          943363040 |
                                                          luzp.: 217<br>
                                                          </font><br>
                                                          <font
                                                          style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px"
color="#666666"> Zelai Haundi, 3 <br>
                                                          Osinalde
                                                          industrialdea<br>
                                                          20170 Usurbil
                                                          </font> <br>
                                                          <a
                                                          href="http://www.elhuyar.eus"
style="color:rgb(58,117,196);text-decoration:none" target="_blank"
                                                          moz-do-not-send="true"><br>
                                                          </a><font
                                                          style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px"
color="#3a75c4"><a href="http://www.elhuyar.eus"
                                                          style="color:rgb(58,117,196);text-decoration:none"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><b><span></span></b></a><b><font
style="font-family:helvetica,arial,sans-serif;font-size:12px"
                                                          color="#3a75c4"><a
href="http://www.elhuyar.eus/"
                                                          style="color:rgb(58,117,196);text-decoration:none"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><b>www.elhuyar.eus</b></a></font>
                                                          </b></font></td>
                                                          </tr>
                                                          <tr>
                                                          <td><a
                                                          href="http://hiztegiak.elhuyar.eus/bazkidetza"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><br>
                                                          </a><a
href="https://www.elhuyar.eus/eu/site/komunitatea/laguntzaileak/elhuyarkide-izan"
target="_blank" moz-do-not-send="true"><img
                                                          src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/izan.png"
                                                          alt=""
                                                          moz-do-not-send="true"
                                                          width="200"
                                                          height="47"
                                                          border="0"></a></td>
                                                          </tr>
                                                          </tbody>
                                                          </table>
                                                          <br>
                                                          <table>
                                                          <tbody>
                                                          <tr>
                                                          <td><font
                                                          style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"
                                                          size="1"
                                                          color="gray">Mezu
                                                          honek, baita
                                                          erantsitako
                                                          edozein agirik
                                                          ere, isilpeko
                                                          informazioa
                                                          izan dezake.
                                                          Informazio
                                                          hori jasotzeko
                                                          baimena
                                                          izendatutakoak
                                                          baino ez du.
                                                          Zu ez bazara
                                                          adierazitako
                                                          hartzailea,
                                                          indarrean
                                                          dagoen
                                                          legeriaren
                                                          arabera
                                                          debekatuta
                                                          daukazu
                                                          informazio
                                                          hori baimenik
                                                          gabe erabili,
                                                          hedatu eta/edo
                                                          kopiatzea.
                                                          Mezu hau
                                                          errakuntza
                                                          baten ondorioz
                                                          jaso baduzu,
                                                          jakinarazi
                                                          bidaltzaileari,
                                                          eta ezaba
                                                          ezazu.
                                                          Eskerrik asko.</font></td>
                                                          </tr>
                                                          <tr>
                                                          <td><font
                                                          style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"
                                                          size="1"
                                                          color="green">Ez
                                                          inprimatu mezu
                                                          hau
                                                          ezinbestekoa
                                                          ez bada.</font></td>
                                                          </tr>
                                                          </tbody>
                                                          </table>
                                                          </td>
                                                          </tr>
                                                          <tr>
                                                          <td><br>
                                                          </td>
                                                          </tr>
                                                          <tr>
                                                          <td><br>
                                                          </td>
                                                          </tr>
                                                          </tbody>
                                                        </table>
                                                        <table
                                                          style="font-size:12.8px">
                                                          <tbody>
                                                          <tr>
                                                          <td><br>
                                                          </td>
                                                          </tr>
                                                          </tbody>
                                                        </table>
                                                      </div>
                                                    </div>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">El mar., 16 jul. 2019 a las
          13:39, Araitz Jauregi (<<a
            href="mailto:araitzjl@hotmail.com" moz-do-not-send="true">araitzjl@hotmail.com</a>>)
          escribió:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div dir="ltr">
            <div
style="font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif;font-size:12pt;color:rgb(0,0,0)">Hitz
              elkarketa baten idazkeran zalantza daukat.
              Euskaltzaindiaren hiztegiak "diru(-) sari" forma agertzen
              du. Elhuyarrek "dirusari" jasotzen du.  "Lansari",
              "ordainsari"ren eran lotuta idaztekoa izan beharko luke?</div>
            <div
style="font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif;font-size:12pt;color:rgb(0,0,0)"><br>
            </div>
            <div
style="font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif;font-size:12pt;color:rgb(0,0,0)">Eskerrik
              asko<br>
            </div>
            <div
style="font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif;font-size:12pt;color:rgb(0,0,0)"><span>
              </span><br>
            </div>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
  </body>
</html>