<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Testu arrunta Kar";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
span.TestuarruntaKar
        {mso-style-name:"Testu arrunta Kar";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Testu arrunta";
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EU;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
        {mso-list-id:131757713;
        mso-list-type:hybrid;
        mso-list-template-ids:-704226026 70057985 70057987 70057989 70057985 70057987 70057989 70057985 70057987 70057989;}
@list l0:level1
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:53.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level2
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:89.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:125.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:161.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level5
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:197.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:233.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:269.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level8
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:305.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        margin-left:341.4pt;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="EU" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoPlainText">Badira "kalterik gabe" esamoldearen pareko beste aukera batzuk, gaztelaniazko "sin perjuicio de" esamoldearen esanahietako batzuk adierazteko. Hona hemen adibide batzuk (“hala ere” eta “eragotzi”):<o:p></o:p></p>
<p class="MsoPlainText"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoPlainText" style="margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">        
</span></span></span><![endif]><i>Cumplir el deber de sigilo profesional respecto a los asuntos que conozca por razón de su puesto de trabajo, todo ello
<b>sin perjuicio</b> de las responsabilidades penales establecidas en el Codigo Penal.<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoPlainText" style="margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">        
</span></span></span><![endif]><i>Orobat du betebeharra lanbideko isiltasuna betetzekoa, bere lanpostuagatik ezagutzen dituen gaiei dagokienez.
<b>Hala ere (dena dela...),</b> Zigor Kodeak ezarritako erantzukizun penalak izan ditzake.<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoPlainText"><i><o:p> </o:p></i></p>
<p class="MsoPlainText" style="margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">        
</span></span></span><![endif]><i>En consecuencia, se practica liquidación provisional, al amparo de lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria,
<b>sin perjuicio del</b> resultado que se derive de actuaciones posteriores.<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoPlainText" style="margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">        
</span></span></span><![endif]><i>Horrenbestez, behin-behineko likidazioa egiten da, Zergen Foru Arau Orokorrak xedatutakoari jarraituz.
<b>Dena den, horrek ez du eragozten</b> gerora egin litezkeen jarduketen ondorioz bestelako emaitza izatea.<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoPlainText"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoPlainText">---<o:p></o:p></p>
<p class="MsoPlainText">Mikel Azkarate<o:p></o:p></p>
<p class="MsoPlainText">Gipuzkoako Foru Aldundia<o:p></o:p></p>
<p class="MsoPlainText"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoPlainText"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoPlainText">-----Jatorrizko mezua-----<br>
From: fernando.rey@unavarra.es [mailto:fernando.rey@unavarra.es] <br>
Sent: martes, 23 de julio de 2019 21:31<br>
To: ItzuL<br>
Subject: Re: [itzul] Sin perjuicio de</p>
<p class="MsoPlainText"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoPlainText">Irudipena dut "-ren kalterik gabe" esamoldea, asko zabaldu bada ere, ez<o:p></o:p></p>
<p class="MsoPlainText">dela oso gardena. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoPlainText"><o:p> </o:p></p>
</div>
</body>
</html>