<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-size:small">Ez dirudi "erresistitu" kalkatu beharra dagoenik, noski, baina ez dugu arrotz. Hori bai, erabiltzekotan, <i>bibratu, boxeatu, emigratu, eskiatu</i> eta kideko aditz mailegatuak bezala behar luke, ezta? DU aditza: <i>nor </i>osagarririk gabe.<br></div><div class="gmail_default" style="font-size:small"><br></div>
<div id="gmail-goiburua" class="gmail-goiburua"><div class="gmail-aldaeraNagusia"><b><span class="gmail-aldaeraNagusiaLema"><span class="gmail_default" style="font-size:small">er</span>resistitu</span></b>. </div>
</div>
<div id="gmail-sense-1" class="gmail-sense">
<span class="erronboa"></span> 
                    <span class="gmail-sarreraLemma"></span>(<span class="gmail-autorea" title="">Lar</span>, <span class="gmail-autorea" title="">Añ</span>), 
                    <span class="gmail-sarreraVariant">resistitu</span>.<span class="gmail-definizioa"><span class="gmail_default" style="font-size:small"> </span>Resistir, oponerse (con aux. trans).</span> 
                    <span class="gmail-oharra">v. <span class="gmail-b"><b>iharduki</b>.</span>
                    </span>
                    
<br>
<span class="gmail-izartxoa"></span><span class="gmail-cit"><span class="gmail-cit_besteak">
                        <span class="gmail-citAdibidea">
                            <span class="gmail-quote"><span class="gmail-quoteEU">Klaroki ageri denzat ezen eztela deus haren bothereari resisti ahal dezakeonik</span>. </span>
                            <span class="gmail-aztertzeko">Lç <span class="gmail-i">Ins</span> E 5r.</span>
                        </span> 
                        <span class="gmail-citAdibidea">
                            <span class="gmail-quote"><span class="gmail-quoteEU">Halakotz
 potestateari resistitzen draukanak Iainkoaren ordenanzari resistitzen 
drauka; eta resistitzen dutenék bere buruén gainera damnazione 
erekarriren duté</span>. </span>
                            <span class="gmail-autorea" title="">Lç</span> <span class="gmail-biblScope" title="">Rom</span> 13,  2.
                        </span> 
                        <span class="gmail-citAdibidea">
                            <span class="gmail-quote"><span class="gmail-quoteEU">Ez da posible iñork aren majestadeari ezer eragoztea eta ezer resistitzea</span>. </span>
                            <span class="gmail-autorea" title="">OA</span> 22.
                        </span> 
                        <span class="gmail-citAdibidea">
                            <span class="gmail-quote"><span class="gmail-quoteEU">Zure borondate guziz poderosoari erresisti diozakeanik ezta</span>. </span>
                            <span class="gmail-autorea" title="">Cb</span> <span class="gmail-title"><span class="gmail-italic" title="">Eg</span></span></span></span></span><span class="gmail-cit"><span class="gmail-cit_besteak"><span class="gmail-citAdibidea"><span class="gmail-title"><span class="gmail-italic" title=""></span></span></span></span></span><span class="gmail-cit"><span class="gmail-cit_besteak"><span class="gmail-citAdibidea"><span class="gmail-title"><div class="gmail-tooltip gmail-fade gmail-top" id="gmail-tooltip606615" style="display:block"><div class="gmail-tooltip-inner"><em><span class="gmail_default" style="font-size:small"> </span>Aita S. Ignacio Loyolacoaren egercicioac</em> [I, II, III, IV] (1761). </div></div></span></span></span></span><span class="gmail-cit"><span class="gmail-cit_besteak"><span class="gmail-citAdibidea"> II 107 <span class="gmail-aztertzeko">(Dv <span class="gmail-i">LEd</span> 194 <span class="gmail-i">iharduk diozokeenik</span>)</span>.</span><span class="gmail-citAdibidea"><span class="gmail-quote"><span class="gmail-quoteEU"><span class="gmail_default" style="font-size:small"> Erresistitus</span>, trabajátus ta kuidátus iragazizúte biktoria</span>. </span>
                            <span class="gmail-autorea" title="">LE</span> <span class="gmail-title"><span class="gmail-italic" title="">Prog</span></span></span></span></span><span class="gmail-cit"><span class="gmail-cit_besteak"><span class="gmail-citAdibidea"><span class="gmail-title"><span class="gmail-italic" title=""></span></span></span></span></span><span class="gmail-cit"><span class="gmail-cit_besteak"><span class="gmail-citAdibidea"><span class="gmail-title"><div class="gmail-tooltip gmail-fade gmail-top gmail-in" id="gmail-tooltip256418" style="display:block"><div class="gmail-tooltip-inner"><span class="gmail_default" style="font-size:small"> </span>Kristau bizimoduari buruzko eskuizkribua (1780). J. Apezetxea (arg.)</div></div></span></span></span></span><span class="gmail-cit"><span class="gmail-cit_besteak"><span class="gmail-citAdibidea">114.
                        </span> 
                        <span class="gmail-citAdibidea">
                            <span class="gmail-quote"><span class="gmail-quoteEU">Badea neor barneko mobimendier edo grazia aktualen inspirazioner erresistitzen edo kontra egiten dienik?</span> </span>
                            <span class="gmail-title" title="">CatLan</span> 64.
                        </span> 
                    </span> </span>
                
</div>

<div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><p style="font-size:12.8px"><br></p><div><table style="font-size:12.8px"><tbody><tr><td><table width="230" cellspacing="7" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font style="color:rgb(58,117,196);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px"><b>Alfontso Mujika Etxeberria</b> <br>
      <font color="#666666">ITZULPENAK, ZUZENKETAK ETA TREBAKUNTZA<br>  </font></font><br></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><a href="https://es.linkedin.com/company/elhuyar-fundazioa" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-LINKEDIN.png" style="margin-right:5px" alt="https://es.linkedin.com/company/elhuyar-fundazioa" width="24" height="24" border="0"></a><a href="https://twitter.com/elhuyarhizk" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-TWITTER.png" style="margin-right:5px" alt="" width="24" height="24" border="0"></a><a href="https://www.youtube.com/user/ElhuyarFundazioa1" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-YOUTUBE.png" style="margin-right:5px" alt="" width="24" height="24" border="0"></a><a href="https://es-es.facebook.com/elhuyar.fundazioa" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-FACEBOOK.png" style="margin-right:5px" alt="" width="24" height="24" border="0"></a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><a href="https://www.elhuyar.eus/eu/site/komunitatea/negozio-unitatea/hizkuntza-eta-teknologia" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-hizkuntza.png"></a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#666666">
        </font><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#666666"><a href="mailto:a.mujika@elhuyar.eus" style="color:rgb(102,102,102);text-decoration:none" target="_blank"><b>a.mujika@elhuyar.eus</b></a>  <br>
        Tel.: 943363040 | luzp.: 217<br>
        </font><br>
        <font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#666666">
         Zelai Haundi, 3 <br>
          Osinalde industrialdea<br>
          20170 Usurbil
        </font><a href="http://www.elhuyar.eus" style="color:rgb(58,117,196);text-decoration:none" target="_blank"><br></a><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#3a75c4"><b><span></span></b><b>
      
      </b></font></td>
    </tr>

<tr>
      <td><a href="http://hiztegiak.elhuyar.eus/bazkidetza" target="_blank"><br></a><a href="https://itzultzailea.eus" target="_blank"><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=17WVpCVo0-0Vwzdnv9xI_43h2ed1iHAOM&revid=0BxAP1nKY2GBVSUlQWWpFbHY0cGlZS1hFemN6M1o2bm5kRC80PQ" alt="https://itzultzailea.eus" width="420" height="128"></a><br></td>
    </tr>

  </tbody>
</table>
<br>

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif;color:gray;background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial" lang="EU">Mezu elektroniko honek INFORMAZIO KONFIDENTZIALA
DU, ETA DEBEKATUTA DAGO INFORMAZIO HORI ZABALTZEA. Akats baten ondorioz jaso
baduzu eta hartzailea zu ez bazara, mesedez, deitu 943363040 telefonora, eta ez
zabaldu, gorde edo kopiatu mezu honen edukirik.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif;color:gray;background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial" lang="EU"> </span></p>

<span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif;color:gray;background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial" lang="EU">Zure datu pertsonalak, zeinak ager baitaitezke
mezu elektroniko honetan edo atxikitako dokumentazioan, ELHUYAR FUNDAZIOA
entitateak tratatzen ditu, aldeen arteko harreman juridikoa kudeatzeko. Zure
datuak tratatzearen kontra egin nahi baduzu, datuetara sartu nahi baduzu, haiek
zuzendu edo ezabatu nahi badituzu, edo datuak babesteari buruzko araudi
aplikagarrian jasotako eskubideak baliatu nahi badituzu, idatzi helbide elektroniko honetara: </span><span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif" lang="EU"><a><span style="color:rgb(0,112,192);background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial">datuensegurtasuna@elhuyar.eus.</span></a></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif" size="1" color="green">Ez inprimatu mezu hau ezinbestekoa ez bada.</font></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</td></tr><tr><td><br></td></tr><tr><td><br></td></tr></tbody></table><table style="font-size:12.8px"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El dom., 12 abr. 2020 a las 23:09, Iñaki Arrieta - BiTEZ , ItzuL-en bidez (<<a href="mailto:itzul@postaria.com">itzul@postaria.com</a>>) escribió:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#f8f8f8">
    Berandu baino lehen azaldu da plazara.<br>
    Albistegietan (EiTBkoan, behintzat) ez dute izurritetzat jo (beste
    izurriteari buruzko bonbardaketa pairaezin etengabearen aldean).<br>
    Aldiz, albiste bitxi eta pozgarria ematen ari zirela ematen zuen.<br>
    Baina, hortxe segitzen du, hedatzen. Ez bide dago horretarako ere
    "maskarilla"rik.<br>
    <br>
    Eta nik diot erresistitu egingo naizela onartzera.<br>
    <br>
    Zertaz ari naizen?<br>
    Googleka ezazue hau: EUTSIKO DUT<br>
    <pre cols="72">_______________________________________
Iñaki Bitezekoa</pre>
    <div>El 28/03/2020 a las 22:04, Xabier
      Aristegieta escribió:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div>
        <div dir="auto">Akats gramatikala? Hizkuntz bilakaera? </div>
      </div>
      <div dir="auto"><br>
      </div>
      <div dir="auto">The Guardian egunkarian honako artikulu hau
        argitaratu zen iaz; ez euskarari buruz, baizik eta ingelesaz:</div>
      <div dir="auto"><br>
      </div>
      <div dir="auto"><a href="https://www.theguardian.com/science/2019/aug/15/why-its-time-to-stop-worrying-about-the-decline-of-the-english-language" target="_blank">https://www.theguardian.com/science/2019/aug/15/why-its-time-to-stop-worrying-about-the-decline-of-the-english-language</a></div>
      <div dir="auto"><br>
      </div>
      <div dir="auto">Biziki gomendatzen dut irakur dadila, eta nork
        bere konklusioak atera bitza.<br>
      </div>
      <div dir="auto"><br>
      </div>
      <div>
        <div dir="auto">Xabier Aristegieta</div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">Juan Garzia Garmendia <<a href="mailto:juangarzia@gmail.com" target="_blank">juangarzia@gmail.com</a>>
            erabiltzaileak hau idatzi du (2020 mar. 28, lr. (16:59)):<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">Ez dut oso ondo ulertzen. Kontua zer
              litzateke, dena libre uztea ala bakoitzari iruditzen
              zaizkionak arautzea?
              <div><br>
              </div>
              <div>Kontu zehatzera itzulita, Euskaltzaindiaren Gramatika
                Batzordeak berak ere askotan erabili du aginterazko
                adizki erdi-sintetikoen auzia (premia eta kaosa), eta
                nik dakidala, ez du inoiz gaitzetsi halakorik, eta
                gustura bedeinkatuko luke, nik uste, sistematizazio apur
                bat, inor hartarainoko trebe bada.</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Besterik da, Euskaltzaindiak zein Amasantisimak esan,
                aditzen erregimena aldatzea, ezjakintasunez nahiz
                harrokeriaz nahiz biez. "Niri heldu/eutsi/oratu" da
                euskaraz, "niri begiratu" bezala, eta ez "ni". Eta hori,
                bide batez, ez da herri xehe ez-hizkuntzalariaren
                akatsa, baizik eta sasimaisu zabar batzuena, halako
                sujetuek pentsatzen baitute zuzendu egiten dutela hala,
                beren jakituria (diglosiko) bereziz, euskarak eta
                euskaldunek mendeen mendeetan oker zerabiltena. Gero,
                jakina, sasimaisuek izaten dute fede oneko jarraitzaile
                errugaberik ez gutxi. Eta dotore irizten gero
                berrikeriari askok. Eta halaxe gabiltza. Azkenean,
                honelakoak ere goggleka daitezke, hara, ausart
                sartuagotuz hanka: "eskua hel iezadazu".</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Tira, uztazue (niri) horrenbestez esana berresaten.
                Eta, ahal dela, saia gaitezen bereizten noiz ari garen
                euskara estandar zaindu arruntaz, eta noiz bestez. Kontu
                soziologikoak ez ditu konponduko ez hizkuntzalariak eta
                ez, egingo nuke, inork ere hemen.</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Gainerakoak, aitzakiak edo zuribideak dira, nik uste.
                Euskara, hizkuntza guztiak bezala, ikasi eta landu egin
                behar da. Ez zen inola ere aukera bakarra "iezadazu"
                erabiltzea, baina ez dakit hain munstro ere ote den, eta
                neurri-neurrian dator estandarren hori: (5 silaba,
                diptongoa onartuz gero) "hel ie-za-da-zu ". Beste
                muturretik, "hel-dui-da-zu" laburragoa da (4 silaba),
                eta berdintsu "hel(du) niri". Hartara, ez dut uste
                txarragoa litzatekeenik abestitza adizkia jokatu gabe
                ere: "heldu, laztana
                [maitea/laguntxo/aixkire/burkide/tovaritx], eskutik"...</div>
              <div><br>
              </div>
              <div>Etxeberri Sarakoari mailegauriko apur bat moldaturik:
                euskaldun euskararen nahasgarriak berak dira...
                errukarriak.</div>
              <div><br>
              </div>
              <div><br>
              </div>
            </div>
            <br>
            <div class="gmail_quote">
              <div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du Mikel
                Gartzia (<a href="mailto:mikelsgartzia@gmail.com" target="_blank">mikelsgartzia@gmail.com</a>)
                erabiltzaileak (2020 mar. 28, lr. (02:12)):<br>
              </div>
            </div>
            <div class="gmail_quote">
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                <div dir="ltr">Ba ni ez naiz hizkuntzalaria, baina
                  eskertuko nuke "helduidazu" bezalakoak arauz onartzea.
                  Testu informaletan horrela idazten dut aspalditik. Ez
                  dut inoiz iezadazu esango ez idatziko, saihestu
                  badezaket behintzat. Eta kanta horretan ahoz
                  "heldu'idazu eskutik" esan zezaketen (edo esan ahal
                  zuten), baina agian idatzita ere eman nahi dute, eta
                  akatsa baldin bada... Ni gauzak erraztearen alde, gero
                  hizkera jasoa nahi duenak, beti izango du aukera.
                  Kontaidazue anekdota gehiago, gustatu zait eta!
                  (gorriz jarri dit kontaidazue)
                </div>
                <br>
                <div class="gmail_quote">
                  <div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du Iñaki
                    Arrieta - BiTEZ , ItzuL-en bidez (<a href="mailto:itzul@postaria.com" target="_blank">itzul@postaria.com</a>)
                    erabiltzaileak (2020 mar. 27, or. (20:21)):<br>
                  </div>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                    <div bgcolor="#f8f8f8"> <font face="Gadugi">Izan
                        ere!<br>
                        Hain erraza izanda; eta metrika behartu gabe,
                        gainera: (ahoskera: heldu'idazu eskutik)<br>
                        <br>
                        Azkenean, Juan, laket egingo zaiguk "basamortuko
                        sermoiak" luzatzea.<br>
                        <br>
                        Gogora dakarkit RAEk (uste dut 1994an izan zela)
                        hartutako erabakia.<br>
                        Jende gehienak ikasi "ezin" zituen arauak
                        aldatu, eta okerrari arau-maila eman zioten.<br>
                        Besteak beste, 'u'z amaitzen diren hitz
                        oxitonoen plurala egiteko, arauzko '-es' zatia
                        erabiltzen ez zenez, 's' bakarraz egiteko
                        baimena eman zuten.<br>
                        <i>Verbi gratia</i>: ia inork ez zuen esaten <i>menúes,
                          tabúes, ñúes</i> eta arau bihurtu ziren <i>menús,
                          tabús, ñus...</i><br>
                        Bilera inportante batean eta oso jende
                        jantziaren artean </font><font face="Gadugi"><font face="Gadugi">(aplikazio informatiko baten
                          inguruko gaia zen, eta beraz "menu" hitza oso
                          sarri errepikatzen zen) hasieratik esaten
                          aritu nintzen "<b><i>menuses</i></b>".<br>
                          Esan beharrik ez dago haien aurpegien itxura
                          nolakoa zen.<br>
                          <br>
                          Adierazi egin behar izan nien ez nagoela ados
                          RAEk hartutako erabaki harekin, eta nik ere
                          badudala neure "inkorrekzioa" erabiltzeko
                          eskubidea, demokratikoena horixe delakoan.<br>
                          <br>
                          "Basamortuko sermoia" hura ere. Eta laket egin
                          zitzaidala aitortu behar.<br>
                          <br>
                          Segi indarrean!<br>
                        </font></font>
                      <pre cols="72">_______________________________________
Iñaki Bitezekoa</pre>
                      <div>El 27/03/2020 a las 19:25, Juan Garzia
                        Garmendia escribió:<br>
                      </div>
                      <blockquote type="cite">
                        <div dir="ltr">Ikusi berri dut EITBko irratiek
                          eta bestek itxialdia amenizatzeko ekitaldi bat
                          antolatua dutela, eta, horretarako, "Hel
                          nazazu eskutik" (sic) kanta aukeratu dutela.
                          Ederra mesedea, kutsatu gabe zeuden apurrak
                          ere kolokan jarriz.
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>Etsita nago alferrik izango direla neurri
                            guztiak, baina hona antidotoaren formula:</div>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>HELDU</div>
                          <div><b>10</b> <i>dio</i> ad. (<span><i>nor</i>
                              osagarririk gabe</span>). <span>Norbait
                              edo zerbait eskuarekin tinkatu, ihes egin
                              ez dezan edo higi ez dadin</span>. Ik. <span><b><a href="https://www.euskaltzaindia.eus/component/hiztegianbilatu/?view=frontpage&Itemid=410&layout=aurreratua&antzekoak=ez&sarrera=oratu" target="_blank">oratu</a><sup>1</sup></b></span><b>;
                            </b> <span><b><a href="https://www.euskaltzaindia.eus/component/hiztegianbilatu/?view=frontpage&Itemid=410&layout=aurreratua&antzekoak=ez&sarrera=eutsi" target="_blank">eutsi</a><sup>1</sup></b></span>.
                            <span><i>Heldu zion lepotik eta lurrera bota
                                zuen. Eta emazteari besotik helduta,
                                bagoaz etxe aldera. Sugeari heldu dio,
                                beldurrik gabe. Elkarri helduta</i></span>.
                            || <i> Irud.</i> <span><i>Edozein lani
                                heltzen diotenak. Gerrari utzi eta
                                bakeari heldu</i></span>.</div>
                        </div>
                      </blockquote>
                      <br>
                    </div>
                  </blockquote>
                </div>
              </blockquote>
            </div>
          </blockquote>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </div>


</blockquote></div>