<div dir="ltr">
<div>Bazterretan sormena bor-bor dabilela ikusita, hona nire bost xentimokoa: 
"frixtako"edo "frixtada" (ezen ez "frikada").<br></div><div><br></div><div>Aitor dut ez duela inongo autoritateren babesik, ez tradizioaren arrimurik, eta halaber falta zaiola espainolaren oldar soziolinguistiko bizkorgarria. Alegia, asmatu dudala (erdi asmatu, egiari zor). Baina 10 lagunek jarraitzen badidate, laster izango da euskal hitz petoa.</div><div><br></div><div>Gustatzen ez bazaizue, badut bigarren aukera bat: "eskrintxot" (gaskoi hutsa).</div>

</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du Juan Garzia Garmendia (<a href="mailto:juangarzia@gmail.com">juangarzia@gmail.com</a>) erabiltzaileak (2020 api. 16, og. (18:06)):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Bai, noski, "pantailaki" litzateke, baina, izan, nola hain garrantzitsutzat jotzen den ekonomia, silaba bat aurreztea pentsatu dut...</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du Iñaki Arrieta - BiTEZ , ItzuL-en bidez (<a href="mailto:itzul@postaria.com" target="_blank">itzul@postaria.com</a>) erabiltzaileak (2020 api. 16, og. (08:44)):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#f8f8f8">
    <font face="Gadugi">Kar-kar...<br>
      <br>
      Proposamen bera egitekotan ibili naiz, eta, azkenean, atzera egin
      dut, giroa epeltzen hasteko izango litzatekeen beldur.<br>
      <br>
      Hala ere, "pantailaki" zen nire aukera (gaizki eratua?)<br>
    </font>
    <pre cols="72">_______________________________________
Iñaki Bitezekoa</pre>
    <div>El 16/04/2020 a las 17:04, Juan Garzia
      Garmendia escribió:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="ltr">Bada, nire subjetibotasunak diost (lehenengotik,
        baina intsistentziarengatik doble) "kaptura" (eta kapturatu?)
        sasieuskara koldar erdarazulo direla bere kontundentean, eta,
        gainera, "pantaila"ren erreferentzia kenduz gero, berdin izan
        daitekeela gerra, ehiza zein xake kontua (beti ere Erdara
        bitarteko).
        <div>Eta, orain serioago, uste dut bereizi behar direla
          erregistroak: "pantaila-argazki" edo baliokideak lirateke
          formalak, eta besteak, berriz, kolokialak: "pantailakada" ...
          kastigatzera beldur ez banintz, demagun, "pantailki" nahiago
          "pantailazo" baino, non eta ez dugun dagoeneko geuk etsi
          gaztelaniaren dialekto bat dela, de facto, euskara.</div>
        <div>Barka beroarena.</div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du LARRINAGA
          LARRAZABAL, ASIER (<a href="mailto:larrinaga_asier@eitb.eus" target="_blank">larrinaga_asier@eitb.eus</a>) erabiltzaileak
          (2020 api. 16, og. (00:05)):<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div lang="ES">
            <div>
              <p><span lang="EU"> </span></p>
              <p><span lang="EU">Esango nuke aurreko mezuetan azaldu diren
                  ordain gehienak objektiboki onak direla. Hiztunok
                  subjektiboak gara, baina.</span></p>
              <p><span lang="EU"> </span></p>
              <p><span lang="EU">Dirudienez, nekagarriegi, kilometrikoegi,
                  aho-korapilatsuegi eta finegi egiten zaizkigu
                  "pantaila-argazki" eta halako guztiak, batik bat
                  gaztelaniazko "pantallazo" labur eta
                  "kontundente"-aren alboan.</span></p>
              <p><span lang="EU"> </span></p>
              <p><span lang="EU">Euskaraz, "kaptura" eta "pantailakada"
                  iruditzen zaizkit alternatiba errealista bakarrak
                  ("pantailazo" lehiakidea hor zehar badabilela begitik
                  kendu barik).</span></p>
              <p><span lang="EU"> </span></p>
              <p><span lang="EU"> </span></p>
              <p><span lang="EU">Asier Larrinaga Larrazabal</span></p>
            </div>
            <table style="border-collapse:collapse;border:medium none" width="100%" border="0">
              <tbody>
                <tr>
                  <td> </td>
                  <td style="text-align:right;width:50%;padding:0px;margin:0px"><a href="http://www.eitb.eus/link-banner-email-ezkerra/" target="_blank"><img src="http://www.eitb.eus/multimedia/banner_emails/banner_emails_ezkerra.jpg" style="max-width: 364px;" width="100%" height="auto"></a></td>
                  <td style="text-align:left;width:50%;padding:0px;margin:0px"><a href="http://www.eitb.eus/link-banner-email-eskuma/" target="_blank"><img src="http://www.eitb.eus/multimedia/banner_emails/banner_emails_eskuma.jpg" style="max-width: 364px;" width="100%" height="auto"></a></td>
                  <td> </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </div>


</blockquote></div>
</blockquote></div><br clear="all"><br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature">Gilen</div>