<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000099" bgcolor="#f8f8f8">
    <font face="Gadugi">Bada zerbait adjektiboa mugatu izana.<br>
    </font>Baina, h<font face="Gadugi"><font face="Gadugi">ala eta
        guztiz, horrek ez du auzia ebazten; Alfontsok aipatu duen
        erreferente galdua, oraindik ere, galduta dago.</font><br>
      <br>
      Bidelagun isildua duen adjektibo horrek, ni behintzat, objektu
      zuzenaren bila "jartzen nau".<br>
      <i>V. gr.:</i> "Erraz (zer?) jartzen dizugu" ("eskua lepoan?",
      "aurpegi ona?", "entsalada frexko bat?"</font><font face="Gadugi"><font
        face="Gadugi">, "dirua Suitzako kontu batean?"</font>)<br>
      <br>
      Esaldi hiperlaburtu horretan ulertzen den lehen gauza da
      "erraztasuna" subjektuak duela (guk) norbaiti zerbait jartzeko.<br>
      Eta ez subjetuak norbaiti zerbait egiteko "erraztasuna" ematen
      diola.<br>
      <br>
      Nuriak ekarri duen "gauza" termino mirakulusa etorri da bidea
      nolabait argitzera, guztiz borobiltzea ere lortzen ez duen arren.
      Dena den, balekotzat joko nuke bere aukera.<br>
      <br>
      Bide batez, eta bazterrak nahasten hasiak garela, Bittor, esan
      behar dizut esaldi perfektuagoa litzatekeela, agian, "jartzen
      dizugu erraz" (aditza aurrera ekartzen hasi eta noiz edo nola
      gelditu ez dakigun honetan).<br>
      Gainera, arrazonamendu beretik jota, perfektutzat eman genezake,
      adibidez: "el tío no para de largar" --> "morroiak ez dio
      luzatzeari uzten".<br>
      <br>
      Eta, Xabier, leku askotan eta hiztun (edo) askok erabiltzea, gaur
      gaurkoz, nik ezin eman dut aldeko argudiotzat.<br>
      Hamaika lekutan ikusia, irakurria eta jasana dut, adibidez,
      "alokatzen da" (se alquila). Eta ez dut onartu nahi, horrek
      PEDANTE MODERNO titulua <i>cum laude</i> lortzera eramango banau
      ere.<br>
    </font>
    <pre class="moz-signature" cols="72">_______________________________________
Iñaki Bitezekoa</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">El 08/07/2020 a las 19:28, Xabier
      Aristegieta escribió:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAH=wCBMKzs__iud8de03myMODR2ay=Hpk343jUVuzuGxK_Q-gA@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div>
        <div dir="auto">Aurreko erantzuna osatzearren: nik esaldiari
          egingo niokeen zuzenketa bakarra hauxe da: “errazA jarriko
          dizugu”.</div>
      </div>
      <div dir="auto"><br>
      </div>
      <div dir="auto">Xabier Aristegieta</div>
      <div><br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">Nuria Fdz. de Arroiabe
            Aranburuzabala <<a href="mailto:narroiabe@gmail.com"
              moz-do-not-send="true">narroiabe@gmail.com</a>>
            erabiltzaileak hau idatzi du (2020 uzt. 8, az. (18:27)):<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">
              <div class="gmail_default"
                style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:#6aa84f">Nire
                hausnarketak ez du zerikusirik gustuko ez izatearekin,
                Xabier. TE LO PONEMOS FÁCIL esakunea ERRAZ JARTZEN
                DIZUGU itzultzea, jatorrizko testuari larregi lotzea ez
                ezik, agramatikala ere begitantzen zait, Alfontsok
                esandakoaren ildotik. GAUZAK ERRAZ JARTZEN DIZKIZUGU
                ipinita, adibidez, konpon liteke arazoa, akaso; dena
                den, nik neuk GAUZAK ERRAZTU/SAMURTU erabiliko nuke.<br
                  clear="all">
              </div>
              <div>
                <div dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature">
                  <div dir="ltr">
                    <div>
                      <div dir="ltr">
                        <div>
                          <div dir="ltr">
                            <div>
                              <div dir="ltr">
                                <div>
                                  <div dir="ltr">
                                    <div>
                                      <div dir="ltr">
                                        <div>
                                          <div dir="ltr"><span>
                                              <div><span><span><span
                                                      style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font
                                                          size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)"><span><span><span
style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)">Nuria</span></span></font></font></span></span></span></span><span>
                                                          <div><span><span><span
style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)">
                                                          <div
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79);display:inline"><span><span><span
style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)"></span></span></font></font></span></span><span><font
                                                          size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="font-family:georgia,serif"><span><span
style="font-family:garamond,serif"></span></span></span></span></font></font></span></span></span><span><font
                                                          size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="font-family:georgia,serif"><span><span
style="font-family:garamond,serif"><b><span><span><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="font-family:georgia,serif"><span><img
src="https://drive.google.com/uc?id=1vRnujr7IBYw05eKiyPqfdhz8y59QB9Hc&export=download"
moz-do-not-send="true" width="200" height="62"><br>
                                                          </span></span></span></font></font></span></span></span></b></span></span></span></span></font></font></span></div>
                                                          </span></span></font></font></span></span></span></span></div>
                                                          </span></span></span></font></font></span></span></span></span><span><font
                                                    size="6"><font
                                                      size="4"><span
                                                        style="color:rgb(56,118,29)"><span
style="font-family:georgia,serif"><span></span></span></span></font></font></span></div>
                                            </span></div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <br>
            </div>
            <br>
            <div class="gmail_quote">
              <div dir="ltr" class="gmail_attr">Hau idatzi du Xabier
                Aristegieta (<a href="mailto:allurritza@gmail.com"
                  target="_blank" moz-do-not-send="true">allurritza@gmail.com</a>)
                erabiltzaileak (2020 uzt. 8, az. (16:21)):<br>
              </div>
            </div>
            <div class="gmail_quote">
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
                0.8ex;border-left:1px solid
                rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                <div>
                  <div dir="auto">Nik behintzat askotan entzun izan dut
                    espresio horixe bera euskaraz, eta problemarik gabe
                    erabiliko nuke. Planteamendua bera (“espresio hori
                    ez dut gustuko, baina ez zait ordezkorik bururatzen”
                    ildokoa), aski esanguratsua iruditzen zait.</div>
                </div>
                <div dir="auto"><br>
                </div>
                <div>
                  <div dir="auto">Xabier Aristegieta</div>
                  <br>
                  <div class="gmail_quote">
                    <div dir="ltr" class="gmail_attr">Nuria Fdz. de
                      Arroiabe Aranburuzabala <<a
                        href="mailto:narroiabe@gmail.com"
                        target="_blank" moz-do-not-send="true">narroiabe@gmail.com</a>>
                      erabiltzaileak hau idatzi du (2020 uzt. 8, az.
                      (09:39)):<br>
                    </div>
                    <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px
                      0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid
                      rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                      <div dir="ltr">
                        <div class="gmail_default"
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79)">Egun
                          on, Itzulkideok:</div>
                        <div class="gmail_default"
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79)"><br>
                        </div>
                        <div class="gmail_default"
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79)">Ondo
                          egongo zaretelakoan, jakin gura nuke zer
                          iritzi duzuen LKren mezu batean iritsi zaidan
                          eta sarean euskaraz asko ikusi dudan baina
                          niri neuri belarriko mina sortzen didan
                          esamolde horri buruz.</div>
                        <div class="gmail_default"
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79)"><br>
                        </div>
                        <div class="gmail_default"
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79)">ERRAZ
                          JARRIKO/JARTZEN DIZUGU (bietara ikusi dut),
                          eta denok dakigu atzean zer dagoen; baina
                          egokia da?</div>
                        <div class="gmail_default"
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79)"><br>
                        </div>
                        <div class="gmail_default"
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79)">Eskerrik
                          asko aldez aurretik, eta gogor egin!<br
                            clear="all">
                        </div>
                        <div>
                          <div dir="ltr">
                            <div dir="ltr">
                              <div>
                                <div dir="ltr">
                                  <div>
                                    <div dir="ltr">
                                      <div>
                                        <div dir="ltr">
                                          <div>
                                            <div dir="ltr">
                                              <div>
                                                <div dir="ltr">
                                                  <div>
                                                    <div dir="ltr"><span>
                                                        <div><span><span><span
style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)"><span><span><span
style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)">Nuria</span></span></font></font></span></span></span></span><span>
                                                          <div><span><span><span
style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)">
                                                          <div
style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;color:rgb(106,168,79);display:inline"><span><span><span
style="font-family:tahoma,sans-serif"><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="color:rgb(106,168,79)"></span></span></font></font></span></span><span><font
                                                          size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="font-family:georgia,serif"><span><span
style="font-family:garamond,serif"></span></span></span></span></font></font></span></span></span><span><font
                                                          size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="font-family:georgia,serif"><span><span
style="font-family:garamond,serif"><b><span><span><span><font size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="font-family:georgia,serif"><span><img
src="https://drive.google.com/uc?id=1vRnujr7IBYw05eKiyPqfdhz8y59QB9Hc&export=download"
moz-do-not-send="true" width="200" height="62"><br>
                                                          </span></span></span></font></font></span></span></span></b></span></span></span></span></font></font></span></div>
                                                          </span></span></font></font></span></span></span></span></div>
                                                          </span></span></span></font></font></span></span></span></span><span><font
                                                          size="6"><font
                                                          size="4"><span
style="color:rgb(56,118,29)"><span style="font-family:georgia,serif"><span></span></span></span></font></font></span></div>
                                                      </span></div>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </blockquote>
                  </div>
                </div>
              </blockquote>
            </div>
          </blockquote>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>