<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-size:small">Batzuk <i>Euskaltzaindiaren Hiztegi</i>an daude, ez dira arazo:</div><div class="gmail_default" style="font-size:small">
<h3>psikosozial</h3><p>  adj. <span>Alderdi sozialak eta psikologikoak biltzen dituena; jatorri soziala eta psikologikoa duena</span>. <span><i>Lanaren antolamendu desegokiaren ondorio diren arrisku psikosozialak ere kontuan hartzen hasi dira</i></span>. </p>


<h3>soziolinguistiko</h3><p>  adj. <span>Soziolinguistikarena, soziolinguistikari dagokiona</span>. <span><i>Arrazoi soziolinguistikoak ere bazituen gogoan: Gipuzkoan zegoen, eta dago, 
 euskara indartsuen</i></span>. </p>

---------------------------------------------</div><div class="gmail_default" style="font-size:small">Diziplina baten izenetik eratortzen direnekin, ez dago zalantzarik, jakina (<i>soziolinguistika </i>> <i>soziolinguistiko</i>).</div><div class="gmail_default" style="font-size:small"><br></div><div class="gmail_default" style="font-size:small">Diziplina baten izenetik eratortzen ez direnean, jokabide bikoitza dugu:</div><div class="gmail_default" style="font-size:small">- batzuk nazioartekoak dira, eta arazorik gabe mailegatzen dira. EHn bertan ikus daiteke hori: <i>sozioekonomiko, soziokultural, soziopolitiko, soziosanitario, psikosozial, psikosomatiko, psikotekniko</i>... Halakoetan, gehienetan, kultur-erroari (p<i>siko-, sozio-,</i>...) atxikita doan adjektiboa (<i>ekonomiko, kultural, politiko, sanitario, tekniko</i>...) bada euskal hitza ere 
 (mailegatua izan zein ez; alegia, hiztegiko hitza 

da).</div><div class="gmail_default" style="font-size:small">- Adjektibo hori euskal hitza ez denean, nekezago mailegatzen dira, zuk aipatzen duzun bezala. Horregatik, <i>edukatibo </i>euskal hitza ez bada (alegia, lexiko arrunteko hiztegietan ageri ez bada), uzkur ibiltzen gara mailegatzeko orduan. Horregatik, <i>sozioedukatibo </i>erabili beharrean, <i>gizarte- eta hezkuntza-eredua</i> gisakoak erabili ohi ditugu eta gutxiago ikusten da <i>eredu sozioedukatibo</i>, baina egia da jokabide horrek, batzuetan, arazoak sortzen dizkigula edo testua astundu egiten duela. Adibidez, <i>agroforestal, agropecuario, </i>gisakoetan <i>nekazaritza eta basozaintzako</i>, <i>nekazaritzako eta abeltzaintzako</i>... erabili ohi dira/dugu.</div><div class="gmail_default" style="font-size:small"><br></div><div class="gmail_default" style="font-size:small">Oraingoz, oso gutxitan baliatu da exoelkarketa adjektiboak lortzeko. Alegia, <i>agroabeltzaintzazko </i>edo <i>soziohezkuntzazko </i>gisakoak oso-oso gutxitan ikusten dira. Badirudi bide horrek ez dutela arrakasta handirik izan (baditugu, dena dela, <i>elektroeragile </i>aspalditik, arazorik gabe erabiltzen duguna; <i>hezkuntza </i>izenetik <i>hezkuntzazko </i>adjektiboa ateratzen badugu, <i>soziohezkuntzazko </i>osatzeko ez dago ezinik, baina, esan bezala, badirudi ez zaigula askorik gustatzen).<br></div><div class="gmail_default" style="font-size:small"><br></div><div class="gmail_default" style="font-size:small">"Tabu" diren horiek (<i>edukatibo </i>gisakoak), dena dela, gero eta gutxiago dira: <i>bisual, sanitario, sozial</i>... jada euskal adjektibo arruntak dira. Eta <i>sozioedukatibo </i>ere ikusten da testuetan, oso ugaria ez bada ere. Batez ere taxu bereko beste adjektibo batekin batera erabili behar denean. Adibidez,<i> esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala</i> gisako adreiluetan (eta badakigu erdaraz gero eta gehiago erabiltzen direla era horretakoak, batez ere giza eta gizarte-zientzietan), batetik <i>psikosozial </i>erabili behar baduzu eta, bestetik, <i>gizarte eta hezkuntza</i>, ea nola txertatzen dituzun bi bideak sintagma txukun bat eratzeko. Horregatik, halakoetan errazagoa da ikustea biak mailegatuak: <i>esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala</i>.<br></div><div><div dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><p style="font-size:12.8px"><br></p><div><table style="font-size:12.8px"><tbody><tr><td><table width="230" cellspacing="7" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font style="color:rgb(58,117,196);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px"><b>Alfontso Mujika Etxeberria</b> <br>
      <font color="#666666">ITZULPENAK, ZUZENKETAK ETA TREBAKUNTZA<br>  </font></font><br></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><a href="https://es.linkedin.com/company/elhuyar-fundazioa" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-LINKEDIN.png" style="margin-right:5px" alt="https://es.linkedin.com/company/elhuyar-fundazioa" width="24" height="24" border="0"></a><a href="https://twitter.com/elhuyarhizk" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-TWITTER.png" style="margin-right:5px" alt="" width="24" height="24" border="0"></a><a href="https://www.youtube.com/user/ElhuyarFundazioa1" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-YOUTUBE.png" style="margin-right:5px" alt="" width="24" height="24" border="0"></a><a href="https://es-es.facebook.com/elhuyar.fundazioa" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-FACEBOOK.png" style="margin-right:5px" alt="" width="24" height="24" border="0"></a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><a href="https://www.elhuyar.eus/eu/site/komunitatea/negozio-unitatea/hizkuntza-eta-teknologia" target="_blank"><img src="https://www.elhuyar.eus/info/sinadura/elh-hizkuntza.png"></a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#666666">
        </font><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#666666"><a href="mailto:a.mujika@elhuyar.eus" style="color:rgb(102,102,102);text-decoration:none" target="_blank"><b>a.mujika@elhuyar.eus</b></a>  <br>
        Tel.: 943363040 | luzp.: 217<br>
        </font><br>
        <font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#666666">
         Zelai Haundi, 3 <br>
          Osinalde industrialdea<br>
          20170 Usurbil
        </font><a href="http://www.elhuyar.eus" style="color:rgb(58,117,196);text-decoration:none" target="_blank"><br></a><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px" color="#3a75c4"><b><span></span></b><b>
      
      </b></font></td>
    </tr>

<tr>
      <td><a href="http://hiztegiak.elhuyar.eus/bazkidetza" target="_blank"><br></a><a href="https://itzultzailea.eus" target="_blank"><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=17WVpCVo0-0Vwzdnv9xI_43h2ed1iHAOM&revid=0BxAP1nKY2GBVSUlQWWpFbHY0cGlZS1hFemN6M1o2bm5kRC80PQ" alt="https://itzultzailea.eus" width="420" height="128"></a><br></td>
    </tr>

  </tbody>
</table>
<br>

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif;color:gray;background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial" lang="EU">Mezu elektroniko honek INFORMAZIO KONFIDENTZIALA
DU, ETA DEBEKATUTA DAGO INFORMAZIO HORI ZABALTZEA. Akats baten ondorioz jaso
baduzu eta hartzailea zu ez bazara, mesedez, deitu 943363040 telefonora, eta ez
zabaldu, gorde edo kopiatu mezu honen edukirik.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif;color:gray;background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial" lang="EU"> </span></p>

<span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif;color:gray;background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial" lang="EU">Zure datu pertsonalak, zeinak ager baitaitezke
mezu elektroniko honetan edo atxikitako dokumentazioan, ELHUYAR FUNDAZIOA
entitateak tratatzen ditu, aldeen arteko harreman juridikoa kudeatzeko. Zure
datuak tratatzearen kontra egin nahi baduzu, datuetara sartu nahi baduzu, haiek
zuzendu edo ezabatu nahi badituzu, edo datuak babesteari buruzko araudi
aplikagarrian jasotako eskubideak baliatu nahi badituzu, idatzi helbide elektroniko honetara: </span><span style="font-size:9pt;font-family:MetaPro-Bold,sans-serif" lang="EU"><a><span style="color:rgb(0,112,192);background-image:initial;background-position:initial;background-repeat:initial">datuensegurtasuna@elhuyar.eus.</span></a></span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><font style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif" size="1" color="green">Ez inprimatu mezu hau ezinbestekoa ez bada.</font></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</td></tr><tr><td><br></td></tr><tr><td><br></td></tr></tbody></table><table style="font-size:12.8px"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El jue., 9 jul. 2020 a las 15:22, oskar arana (<<a href="mailto:oskar.arana@gmail.com" target="_blank">oskar.arana@gmail.com</a>>) escribió:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default"><font color="#0000ff">Oso maiz, eta oso aspalditik, aurkitzen naiz era honetako kateak itzuli beharrean gaztelaniatik euskarara, batez ere administrazio-testuetan: </font><span style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11pt"><i>para detectar y atender situaciones de desprotección y de conflictos
intrafamiliares agravadas por el confinamiento y que requiriesen de una
</i><b style="font-style:italic;color:rgb(34,34,34)"><u>intervención psicosocial o socioeducativa</u>...</b><b><font color="#0000ff">l</font></b><font color="#0000ff">odiz nabarmendutako horien gainean nabil.</font></span></div><div class="gmail_default"><span style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11pt"><font color="#0000ff"><br></font></span></div><div class="gmail_default"><span style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11pt"><font color="#0000ff">irtenbideetako bat izan ohi da, nik oso gogoko ez dudana, hitz elkarketaz ematea, ustez bi arlo izendatzen dituzten adjektibo konposatu horiek izen bihurtuz eta, hartara, bi osagarri dituen buru bakarreko unitate bat emanez: <i>psikologia- eta gizarte-interbentzio (</i>edo <i>esku-hartzea), </i>eta, hartara, berdin bigarrenarekin, <i>gizarte- eta hezkuntza-interbentzio (</i>edo <i>esku-hartzea</i>). </font></span></div><div class="gmail_default"><span style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11pt"><font color="#0000ff"><br></font></span></div><div class="gmail_default"><span style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11pt"><font color="#0000ff">Hainbat eragozpen ikusten dizkiot irtenbide horri. Batetik, <i>soziolinguistiko </i>gizarte- eta hizkuntzalaritza-... emango ez genukeen arrazoi beragatik, nik <i>psikosozial </i>emango nuke. </font></span></div><div class="gmail_default"><span style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11pt"><font color="#0000ff"><br></font></span></div><div class="gmail_default"><font face="Arial, sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:14.6667px">Bestean ere, <i>sozioedukatibo </i>emango nuke. Baina, gure testuetan,  baztertuta daude, erbesteratua, esango nuke, <i>edukazio </i>eta horren eratorriak, <i>hezi-</i>ren eratorriak lehenesten dira sistematikoki (Berdin gertatzen da <i>formazio </i>eta <i>prestakuntza </i>bikotearekin)<i>. </i></span></font></div><div class="gmail_default"><font face="Arial, sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:14.6667px"><br></span></font></div><div class="gmail_default"><font face="Arial, sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:14.6667px">Zer egiten du jendeak horrelakoekin, <i>psicosocial, socioeducativo, sociolingüístico </i>eta halakoekin? aurkitzen ahal diezue hitz elkarketazko aukera horiei eragozpenik, nik legetxe?</span></font></div><div class="gmail_default"><font face="Arial, sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:14.6667px"><br></span></font></div><div class="gmail_default"><font face="Arial, sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:14.6667px"><br></span></font></div><div class="gmail_default"><font face="Arial, sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:14.6667px"><br></span></font></div><div class="gmail_default"><font face="Arial, sans-serif" color="#0000ff"><span style="font-size:14.6667px">Bitxia, edukazio </span></font></div><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><font color="#0000ff">Oskar Arana Ibabe</font><div><img src="https://www.google.com/s2/u/0/photos/public/AIbEiAIAAABECJvyg_ORnMG5xAEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKigwMGZmMWM0NTc4NGJjNjliNmMzMmRlZGNlZjM2YThiNjQwOWQ3NmM3MAH1X_lNcuLGnsMfqpVt1OCatrILkw" alt="Argazkia" width="96" height="96"><font color="#0000ff"><b><br></b></font></div><div><font size="1">Udaberri lorea (Iparraldean), </font></div><div><font size="1">San Jose lorea (Aramaion eta Arrasaten), </font></div><div><font size="1">edo udalorea (Bizkaian)</font></div></div></div></div></div>
</blockquote></div>