[itzul] baden

Gordexolako Udala - Euskara Zerbitzua euskarazerbitzua a bildua gordexola.net
Ast, Urr 8, 12:40:49, CEST 2009


Nola emango zenukete "badén" hitza honako adiera honetan: "Obstáculo abombado que sobresale transversalmente de la calzada para obligar a los vehículos a reducir la velocidad" (ez da ez sakangunea, ez banda, ezta zebrabide-goratua ere). 

Itziar Urrutia
Gordexolako Udaleko
Euskara Zerbitzua
Molinar plaza 1
48192 Gordexola
94 679 80 02


----
OHARRA: Mezu elektroniko honetan eta fitxategi erantsietan agertzen den informazioa lanbide-sekretuaren peko isilpeko informazioa eta informazio pribilegiatua izan daiteke, zuzentzen zaion/zaien pertsonak edota pertsonek baino ez erabiltzeko, hortaz indarrean dagoen legeriaren arabera, debekatuta dago informazio hori hedatzea.Zehaztutako pertsona ez den beste inork ezin du mezu honetako edukia irakurriBeraz, zu jasotzaileetako bat ez bazara, jakin ezazu bikoiztea, erreproduzitzea edota hirugarrenei banatzea, baita bertan dagoen informazioa edota fitxategi erantsiak erabiltzea edo horren inguruan beste edozein neurri hartzea edota ez-hartzea ere, xedea edozein dela ere, GORDEXOLAKO UDALAren idatzizko baimenik gabe debekatuta dagoela eta legez kanpokoa izan daitekeela.Beraz, mezua hutsegite baten ondorioz jaso baduzu, berehala bide berdina erabilita guri jakinaraztea eskertuko genizuke, eta bai mezua baita erantsitako dokumentuak ere ezabatzea, ez baituzu horiek erabiltzeko baimenik. Eskerrik asko laguntzagatik.

DATUEN BABESA: 15/1999 Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan eta 2/2004 Legean ezarritakoa betetzeko, jakinarazten dizugu zure datuak modu automatizatuan erabiliko direla, GORDEXOLAKO UDALAren ardurapeko fitxategi batean sartuko direla eta babes egokia izango dutela. Fitxategiaren xedea kasu bakoitzean ezartzen den harremanari eustea, harreman hori betetzea, kontrolatzea eta garatzea izango da. Fitxategia ez da lagako. Nahi duenak datuak ikusteko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango du; horretarako gorago aipatzen den helbidera idazkia igorri beharko du, baldintza bakarra bere buruaz identifikazio datu nahikoa ematea izango da.

----
AVISO: La información contenida tanto en este mensaje electrónico, como en los documentos adjuntos, puede ser información confidencial sometida a secreto profesional y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido, cuya divulgación esta prohibida en virtud de la legislación vigente. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados.De modo que si usted, no es uno de los destinatarios, se le informa de que su lectura, cualquier duplicación, reproducción, distribución a terceros, así como cualquier uso de la información contenida así como de los documentos adjuntos, o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, sea cual sea su finalidad, sin la previa autorización escrita del AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA está prohibida y puede ser ilegalPor lo tanto, si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía y proceda a su eliminación puesto que no está autorizado a usarlo, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Gracias por su colaboración.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, y Ley Vasca 2/2004, le informamos de que sus datos, serán tratados de forma automatizada y serán incluidos en un fichero, cuyo responsable es el AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA, que gozará de la protección adecuada, cuya finalidad consiste en el mantenimiento, cumplimiento, control y desarrollo de la relación en su caso establecida. Que no será objeto de cesión alguna. Y que, podrá ejercitar los derechos, de acceso, rectificación, oposición y cancelación, remitiendo un escrito a la dirección arriba indicada con el único requisito de identificarse suficientemente.


ItzuL posta zerrendari buruzko informazio gehiago