[itzul] ejecución dineraria

Joserra_Beloki a bildua donostia.org Joserra_Beloki a bildua donostia.org
Or, Ira 3, 11:39:33, CEST 2004

Barkatu lehengo tormentua, ea pixka bat hobeto ikusten den.

Asierrek,
 >Zuzenbideaz tutik ere ez dakit, hori aurretik esanda.


 Gauza bera, nik.

 Nik ere ikusia nuen DRAEren definizioa,baina Zelaik eman dituen azalpenak
 ikusita ez dakitnoraino 'bahikuntza' kasu baten aurrean egongo garen
 derrigor... Eta egonda ere ez dakit kasu askotan "betearazte" prozedura
 baten barruan ezin daitekeen sartu "bahimentze" eragiketa hori...

 Euskaltermek (behean adibide batzuk), hipoteka kasuetan (ia) izan ezik,
 "betearaz" erabiltzen du gehien batean "zuzenbide eta adoministrazio
 arloan" "ejecución" emateko.

 Justizia.net-en ere, eta gagozkion arloan (edo oso gertu), "betearazpen"
 erabiltzen du.

 Beharbada, kasu gehienetan, "exekuzio" mailegatu gabe, "araz"en
 ("betearaz", oro har, eta, testuinguruak-edo aukera ematen duenean,
 zehatzago, "ordainaraz"-edo horrelakoren
 batetik, agian).

 Legelariek badute hitzik, kontu honetan.

 Joserra Beloki       EJECUCIÓN DE FAMILIA.IMPAGO DE PENSIONES

      BETEARAZPENA. FAMILIA.PENTSIOAK EZ ORDAINTZEA

        EJECUCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS         BETEARAZPENA. KALTE-GALERAK       EJECUCIÓN. ENTREGA DE BIENES INMUEBLES      BETEARAZPENA. ONDASUN HIGIEZINAK ENTREGATZEA
 [19/7] Hiztegi
 Terminologikoa

 Sailkapena:
 Zuzenbidea |
 Zuzenbide prozesala
 | Zuzenbide prozesal
 zibila

 eu          arbitrajeko laudoa betearazte (J)

 es          ejecución de laudo arbitral
 [19/8]
 Hiztegi
 Termino
 logikoa

 Sailkap
 ena:
 Zuzenbi
 dea |
 Zuzenbi
 de
 prozesa
 la

 eu   autoa behin-behinean betearazte (J)

 es   ejecución provisional de auto

 [19/13] Hiztegi
 Terminologikoa

 Sailkapena: Zuzenbidea |
 Europako Erkidegoko
 zuzenbidea | Erkidegoaren
 politiketako terminoak

 eu             nahitaezko betearazpen

 es             ejecución forzosa

 fr             exécution forcée

 en             enforcement


 19/17]
 Kontsult
 a-fitxak

 Sailkape
 na:
 Zuzenbid
 ea |
 Zuzenbid
 e zibila
 eu
   hipoteka exekutatze (J)
 es
   ejecución de hipotecaItzuL posta zerrendari buruzko informazio gehiago